Mõjusad kaasamis- ja juhtimislood koos EAS mentorprogrammis osalejatega

Kaasamine

Avaldatud:
Publish:
16 jaanuar, 2012

Öeldakse, et inimesed mäletavad asju lugudena. Lugu loob ruumi. Lugu kannab endas tähendust, tarkust, esitab küsimusi ja julgustab neile vastuseid otsima. Milliseid kaasamis- ja juhtimislugusid kanname endas meie? Kas need loovad aitavad meid edasi? Või peame endalt julgelt küsima, millistest lugudest on aeg lahti lasta? Milliseid kaasamis- ja juhtimislugusid vajame täna?

Just neile ja paljudele teistele kaasamis- ja juhtimisteemalistele küsimustele otsisid vastuseid EAS mentorprogrammis osalejad 2-päevasel kaasava juhtimise koolitusel. Üheskoos uurisime hea kaasamise eeldusi ning tõdesime, et kaasamisel on oluline asjade rääkimine õigel ajal ja õiges kohas, peegeldamine, tagasisidestamine, tunnustamine, tulemuste hindamine, analüüsimine, õpitu teadvustamine, personaalne lähenemine (vajadusel mine ise kohale, inimeselt-inimesele), lähtumine sihtgrupist. See on tõdemus, mida me ju nii hästi teame, miks siis tegelikkuses me neile lihtsatele põhimõtetele ei toetu…

Koolitusel talletasid meie lugusid Joonmeedia visuaalsed fasilitaatorid Siiri Taimla ja Tanel Rannala. Nad on keskendunud sellele, kuidas visuaalselt edasi anda mõtteid, ideid, ühist tarkust (www.joonmeedia.blogspot.com). Ka meie koolitusel sündinud visuaalid räägivad iseenda eest…


Kaasava juhtimise koolitus on innustanud tegudele

Kaasaminse koolitus

Avaldatud:
Publish:
14 september, 2011

Ma väsind ootamast,
et asjad muudavad end ise.
Nüüd teisiti on tegutseda soov.

Just selliste sõnadega puhuti elu sisse kaasava juhtimise koolitusele, mis tõi Piusa jõe kallastele 27 särasilmset ja entusiastlikku, erineva kogemusega ja taustaga inimest uurimaks ja avastamaks inimeste kokkutoomise, koosõppimise ja koostegutsemise mitmekülgseid viise, kasvama inimese ja juhina. Uurima, kus peitub täna kaasamise seniavastamata potentsiaal. Ning kuidas ise algatada olulisi vestlusi ja kutsuda mõttekaaslasi uute ideede otsingutele.

Kolme päeva jooksul uurisime mõjusa kaasamise eeldusi ja hea kaasaja tunnuseid, läbisime sümboolse juhirännaku, algatasime olulisi vestlusi ning uurisime just neid küsimusi, mille suhtes tunneme isiklikku kirge ja pühendumust. Osalejatel endil oli võimalus erinevaid kaasavaid meetodeid läbi viia, nt avatud ruum, ideeturg, tunnustav vestlus. Tänaseks on oma südames ja mõtetes igaüks kokkuvõtted teinud. Mõned on algatamas olulisi kaasamisprotsesse oma kogukonnas. See ühiselt veedetud aeg näitas taaskord, et meie ümber on palju pühendunuid, inspireerivaid ja andekaid inimesi. Paraku alati meid ümbritsev keskkond ei võimalda sellel välja paista.

Järgmine kaasava juhtimise koolitus leiab aset veebruaris 2012.


Kas Sina tead, mis on roheline ring?

Eesti-Läti Noorteprojekt

Avaldatud:
Publish:
15 juuli, 2011

Paslik oleks hoopiski küsida, kuidas roheline ring ja kaasamine omavahel seotud on. Viljandimaal on juba poolteist aastat koostöös Põhja-Lätiga veerenud projekt: Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale.

Projekti sümboliks ongi roheline ring/tuli sümboliseerimaks vaba teed ja positiivset tõuget noortele oma arvamuse välja ütlemiseks, kaasa rääkimiseks ja ise millegi uue algatamiseks. Projekti käigus on aset leidnud erinevad tegevused alates ümarlaudadest, väitluskoolitusest kuni töövarju ja kogukonna aktsioonideni välja. Läbi erinevate osalusvormide ja kaasamismeetodite on noorsootöötajad, noored, kohaliku omavalitsuse esindajad pannud alus erinevate osapoolte dialoogile tagamaks noortele ligipääs neid puudutavate otsuste tegemisele ja kodukoha arengus kaasa rääkimisele.

Projektist tehti kokkuvõtteid ja jagati tunnustust tubli töö eest 9. juulil Karksi-Nuia kultuurikeskuses. Tänusõnu jagus kõikidele korraldajatele ja osalejatele; õhus on soov käima lükata jätkutegevused, et kaasamist toetav tegutsemiskultuur antud piirkonnas enam ei raugeks.


Väike-Maarja valla töötajad pidasid mõttetalguid valla arengu teemadel

Väike-Maarja nopped

Avaldatud:
Publish:
29 mai, 2011

25. mail said Ebavere Tervisekeskuses kokku 20 Väike-Maarja valla ning allasutuste töötajat, et pidada mõttetalguid valla arengu ning arengukava uuendamise teemadel. Vestluspaarides ja maailmakohviku laudades võeti arutusele mitmeid olulisi küsimusi – mille üle tunnen oma töös rõõmu?, mis aitab mul vallakodanikke hästi teenida?, mis paneb valima elukohaks Väike-Maarja valda? Seejärel keskenduti kohvikulaudades läbi erinevate küsimuste arengukava muutmise vajadusele. Lõpuringis selgus, et osalejad olid avastanud teineteises suurepärase meeskonna, kellega on rõõm koos töötada. Sündinud oli veendumus, et uuendatud arengukava peab sisaldama täpseid ja mõõdetavaid tulemusi, mille täitmise üle saab igaüks uhkust tunda. Mõttetalguid aitas läbi viia koolitaja ja arengukavade nõustaja Ivika Nõgel.


Kaasajad rändamas Setomaal

Kaasajad

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

20.-22. mail kogunesid Härma külas kaasava juhtimise arenguprogrammis osalejad. Üheskoos loodi ruumi mõnusaks koosolemiseks heade vestluste ringis. Jagati põnevaid lugusid oma elust ja kaasamise väljalt. Ikka selleks, et avardada oma teadmisi, silmaringi ja tugevdada enese-ja kaasamisusku.

Ühiselt ja üksi rännati metsateedel: visioonirännak oli meiepoolne panus üle kogu maailma aset leidvale ettevõtmisele tunnustamaks looduse väge ja kohalolemise jõudu – World Nature Quest. Isikliku rännaku ajal kogunenud mõtted/tunded said soovijad osava käte- ja mõttetööga vormida kauniks kunstiteoseks.


Kuidas läbi innustava koostöö toetada häid arenguid maakonnas?

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

18.-19. mail kogunesid EAS’i mittetulundusühenduste konsultandid kaasava juhtimise koolitusele uurimaks ja avastamaks inimeste kokkutoomise, koosõppimise ja koostegutsemise mitmekülgseid viise, kasvama inimese ja juhina. Samuti uurima, kus peitub kaasamise seniavastamata potentsiaal.

Kahe päeva jooksul võtsid osalejad ise aktiivset rolli erinevate meetodite läbiviimisest: nii arutleti juhtumikliinikus selle üle, kuidas kord juba loodud arengukavad tegelikkuses elama hakkavad. Teise päeva ideeturg tõi osalejad uurima, kuidas luua häid koostöösuhteid, hoida võrgustikke ning muuta MTÜd ja nende tegevused enam nähtavaks.


Kuidas toetada iseseisvat elu?

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

Psüühiliste erivajadustega inimestele teenuseid pakkuv mittetulundusühing Iseseisev Elu pidas oma traditsiooniliste kevadpäevade raames Avatud Ruumi seminari, mille keskmes oli küsimus „Kuidas saame paremini täita oma missiooni ning toetada ISESEISVAT ELU”.

Teema mahutas nii isiklikke, töökeskkonda kui ka kliendi rahuolu puudutavaid arutelusid. Muuhulgas kerkisid esile ettepanekud, mis väärtustasid tunnustamist, koostööd omavalitsustega ning töövälist suhtlemist. Lõpuringis tõdeti, et selliseid vabas õhkkonnas ühiseid kokkusaamisi võiks toimuda sagedamini kui kord aastas. Avatud ruumi aitas läbi viia koolitaja Ivika Nõgel.


Vana Võromaa hoit inämb ütte

Vorukeste tsooriklaud

Avaldatud:
Publish:
17 mai, 2011

Reedel, 13. mail toimus Räpina Muusikakoolis Sillapää lossis võrokeste tsõõriklaud, kus avatud ruumi meetodile toetudes arutati, kuidas ühiselt vana Võromaa kohalikku omapära kasutades igapäevaelu rikkamaks teha ning kuidas selline tegevus üldist paikkondlikku arengut puudutab.

(veel …)


Värskas otsiti gümnaasiumile õppesuundi

Värska

Avaldatud:
Publish:
9 mai, 2011

28. märtsil kogunes umbes kolmkümmend Värska Gümnaasiumi käekäigust huvitatud inimest vallamajja, et leida oma koolile võimalikult atraktiivsed ning perspektiivikad õppesuunad. Kohal oli lai spekter huvilisi – lapsevanemad, õpilased, vallaametnikud ja õpetajad. Mõttetööd aitas juhtida moderaator Ivika Nõgel.

Maailmakohviku laudades tõstatati kaks põhiküsimust „Mis on meie koolis väärt hoidmist?” ning „Millised võiksid olla Värska Gümnaasiumi kolm põhisuunda?” Neid küsimusi kaaluti mitmest eri vaatevinklist – vanemate, kogukonna ning noorte pilgu läbi. Välja koorus viis võimalikku õppesuunda, millele järgmised kokkusaamised juba täpsema sisu annavad.


Walk Out Walk On.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Aprillis ilmus Margaret Wheatley ja Deborah Frieze’i sulest raamat Walk Out Walk On. Raamatu keskmes on inimesed, kes on julgenud teha elus olulisi samme ning leidnud uusi viise olemasolevate keeruliste küsimuste lahendamiseks. Teisisõnu näited sellest, kuidas inimesed on n.ö. välja astunud süsteemidest, mis täna ei toimi selleks, et astuda edasi ning luua uusi toimivaid lahendusi ja kogukondi. Mitmete lugude keskmes on kaasamise praktiseerimine. Raamatu sünniloost räägivad autorid.


Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo