Eestlanna Brasiilias: Tänased väljakutsed vajavad traditsioonilisest uuemat lähenemist

Teeme Ära Minu Eesti Mõttetalgud: sammuke kaasamisele lähemale

Kaasamine on igapäevane elu- ja mõtteviis. Heade tulemuste ja muutuste saavutamine eeldab pidevat ja järjekindlat tegutsemist erinevatel tasanditel. Nii võib igapäevaseid situatsioone juhina – koosolekud, arutelud, töögrupid, arenguvestlused jne – vaadata kui kaasamise tegelikkust. Teisalt, meeskonnas ja organisatsioonis aset leidvaid protsesse, nt uute ideede genereerimine, strateegia uuendamine, partnerite kaasamine. Viimaks võime rääkida riiklike või isegi globaalsete tasandite algatustest, nt poliitikate kujunemine, keeruliste probleemide lahendamine, võrgustike loomine, säästev areng, hea haridus jne.

Mida oskuslikumalt me erinevatel tasanditel toimetamine, seda suurem tõenäosus saavuta häid, edasiviivaid, olulisi inimeste üldist heaolu toetavaid tulemusi.

Jaga oma väärt kogemust!

Pane kirja oma hea näide kaasamisest ja saada see meile: piret@ruumiloojad.ee.
Soovime, et heade ja õpetlike kogemuslugude ring laieneb.

MILLINE ON OLNUD MINU MÕJUSAM KAASAMISE KOGEMUS?

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo