Algatus KÕLA (Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine) kasvas välja MTÜ Ruumiloojad ja Partnerlus poolt 2009.-2010.a. ellu kutsutud ainulaadsest kaasava juhtimise arenguprogrammist. Programmis osales 23 eri valdkonna inimest, kes ühiselt otsisid viise, kuidas läbi kaasamise saavutada paremaid tulemusi, leida uusi ideid, käivitada olulisi protsesse. KÕLA tuumaks on kaasava juhtimise edendamine Eestis.

Meie tegevuse keskmes on olemasoleva kaasamispraktikute võrgustiku jätkuv arendamine ja laiendamine, hea kaasamispraktika talletamine ja levitamine, kaasamismeetodite edasiarendamine ning oluliste kaasamisprotsesside elluviimise toetamine.

Kaasamispraktikud

Peame oluliseks häid mõtteid, ideid ja kogemusi teistega jagada
ning ise jätkata praktiseerimist.

Kui soovid jagada mõtteid, huvitud kaasamisest või kaasamisalastest koolitustest, võta julgelt ühendust.

Piret Jeedas, piret(at)ruumiloojad.ee, +3725292242

Ivika Nõgel, partnerlus(at)partnerlus.ee, +3725115914

Robert Oetjen, robert(at)kotkas.ee, +3725039996

Kati Orav, kati(at)kating.ee, +37256498816

Meel Valk, meel(at)teravik.ee, +37253463610

Margus Timmo, timmo(at)kagureis.ee, +37256222886

Ruumiloojad | tegutsedes tarkuse ja kirega

Kodanikuühedus Ruumiloojad on ellu kutsutud soovist kaasa aidata juhtimispõlvkonna arengule, kes tegutseb targalt ja loob lahendusi ühiskonna pikaajalise jätkusuutlikku arengu seisukohalt lähtudes.

  • Alates 2006. aastast on kaasa aidatud kaasava mõtteviisi levikule: kaasavatele meetoditele (avatud ruum, maailmakohvik, ring, tunnustav vestlus, ideeturg, juhtumikliinik jne) toetudes on läbi viidud erinevaid osapooli koondavaid seminare, töötubasid ja konverentse.
  • Läbi koolitustegevuse on toetatud liidrite arengut ning kaasamisoskuste arendamist.
  • Käima lükatud suuremaid ja väiksemaid algatusi, nt igakuised avatud aruteluõhtud ühiskonnas aktuaalsetel teemadel (www.maailmakohvik.blogspot.com).

Ruumiloojad ühendab täna julgeid, suurelt mõtlevaid ja unistavaid inimesi, kelle jaoks kaasamine on oluline elu- ja mõtteviis.

Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo