Ruumiloojad | tegutsedes tarkuse ja kirega

Kodanikuühedus Ruumiloojad on ellu kutsutud soovist kaasa aidata juhtimispõlvkonna arengule, kes tegutseb targalt ja loob lahendusi ühiskonna pikaajalise jätkusuutlikku arengu seisukohalt lähtudes.

  • Alates 2006. aastast on kaasa aidatud kaasava mõtteviisi levikule: kaasavatele meetoditele (avatud ruum, maailmakohvik, ring, tunnustav vestlus, ideeturg, juhtumikliinik jne) toetudes on läbi viidud erinevaid osapooli koondavaid seminare, töötubasid ja konverentse.
  • Läbi koolitustegevuse on toetatud liidrite arengut ning kaasamisoskuste kujunemist.
  • Käima lükatud suuremaid ja väiksemaid algatusi, nt igakuised avatud aruteluõhtud ühiskonnas aktuaalsetel teemadel (www.maailmakohvik.blogspot.com).
  • Algatus KÕLA  – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine – kasvas välja MTÜ Ruumiloojad ja Partnerlus poolt 2009.-2010.a. ellu kutsutud ainulaadsest kaasava juhtimise arenguprogrammist. Programmis osales 23 eri valdkonna inimest, kes ühiselt otsisid viise, kuidas läbi kaasamise saavutada paremaid tulemusi, leida uusi ideid, käivitada olulisi protsesse.

Ruumiloojad ühendab täna julgeid, suurelt mõtlevaid ja unistavaid inimesi, kelle jaoks kaasamine on oluline elu- ja mõtteviis.

Meie tegevuse keskmes on oluliste kaasamisprotsesside elluviimise toetamine, hea kaasamispraktika talletamine ja levitamine, kaasamismeetodite edasiarendamine ning olemasoleva kaasamispraktikute võrgustiku jätkuv arendamine ja hoidmine.

Kaasamispraktikud

Peame oluliseks häid mõtteid, ideid ja kogemusi teistega jagada ning ise jätkata praktiseerimist.

Kui soovid jagada mõtteid, huvitud kaasamisest või kaasamisalastest koolitustest, võta julgelt ühendust.

Piret Jeedas, piret(at)ruumiloojad.ee, +3725292242

Ivika Nõgel, partnerlus(at)partnerlus.ee, +3725115914

Robert Oetjen, robert(at)kotkas.ee, +3725039996

Kati Orav, kati(at)kating.ee, +37256498816

Meel Valk, meel(at)teravik.ee, +37253463610

Margus Timmo, timmo(at)kagureis.ee, +37256222886

 

Ruumiloojad MTÜ · Registrikood 80230139

Majandustegevusteate nr 195877

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo