Avaldatud:
27 veebruar, 2013

Head uudised teevad meele rõõmsaks – Vabaühenduste Fond toetab kaasajate arenguprogrammi KAASAJATE KASVULAVA 7500 euroga. Kaasajate Kasvulava projekti sihiks on toetada vabaühenduse MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemivõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardamist erinevate koolitustegevuste kaudu ühenduse aktiivgrupi ja seda ümbritseva vabatahtliku võrgustiku (ca 80 in) liikmete arendamiseks ja laiendamiseks. Seeläbi kujuneb arengukeskkond uute teadmiste, oskuste, praktikate toomiseks ühenduse tegevustesse; senise kaasamispraktika mõtestamiseks;  üksteiselt õppimiseks, kogemuste vahetamiseks;  kaasamise praktiseerimiseks rahvusvahelises meeskonnas.  Tegevuste käigus koostatakse virtuaalne kaasamisraamat, mis tutvustab mõjusa kaasamise eeldusi ja näiteid. Meetodite ja näidete lisamisega täieneb teemakohane veebikeskkond kaasamine.ee. Koolitustegevusse on kaasatud tunnustatud väliskoolitajad ja –eksperdid. Projekti partneriks on MTÜ Arenguruum, kes seisab hea koolitustegevuste praktilise korralduse eest.

Juba praegu võib kalendrisse panna järgmised koolitused:

a) 2.-3. mai ootame kõiki osalema esmakordselt Eestis toimuval visuaalse juhendamise (graphic facilitation) praktilisel koolitusel, mille läbiviijaks on Anne Madsen (http://drawmorestuff.wordpress.com/), koolitaja ning kaasamispraktik Taanist.

b) 21.-25. august toimub aga rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus, kus oma kogemusi jagavad teiste seas Jan Hein Nielsen Taanist, James Ede Rootsi/Austraalia jne.

Lisaks on sügisesse planeeritud tunnustava avastamise (appreciative inquiry) töötuba, mille raames õpitakse strateegilisi vestlusi ette valmistama ja läbi viima ning nende tulemusi rakendama organisatsiooni edasiste tegevuste kujundamisel.

Püüame esimesel võimalusel täiendava info veebile lisada.

Lisainformatsioon, piret@ruumiloojad.ee

Project „Building Capacity of Practitioners of Participatory Processes” aims at advancing participatory leadership culture in Estonia through building the capacity of NGO Ruumiloojad and its network of practitioners (ca 80) in the field. Project aims to improve skills, bring new methods and practices to everyday work and services, widen the current network, thus increasing the impact of diverse, complex, and long-term participatory processes. 3 training events will be organised during the project, and experts from international field will be invited to work as a one team with Estonian practitioners: training on appreciative inquiry as a participatory method, graphic facilitation course, international participatory leadership training. A virtual booklet of participatory leadership will be published together with stories/methods on the webpage (www.kaasamine.ee).The partner of the project is NGO Arenguruum, that support with practical arrangements of the activities.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo