1.-3 november 2013, Palupõhja

MILLISED ON SELLE AASTA OLULISED VILJAD KAASAJATENA?
KUIDAS TUNNUSTAVATE VESTLUSTE KAUDU LUUA TULEVIKKU?
MILLINE ON MINU ISIKLIK SIHT NÜÜD?

Arutlus SännasKaasajate kogukonnas sai aasta alguses maha pandud erinevat sorti huvitavaid seemneid Kaasajate Kasvulava nimelisest pakikesest ning selle aasta jooksul oleme saanud erineval moel osa nende viljadest.

Nüüd on võimalus meil kõigil tulla tagasihoidlikule lõikuspeole, et üle vaadata, mida kõike on meie korvi kokku saanud. Lisaks sellele, et vaadata tagasi ning küsida: “Kuidas läks?” (mais toimus graafilise visualiseerimise koolitus, augustis rahvusvaheline juhtimisrännak, septembris tunnustava avastamise töötuba ning ilmumas on kaasamisraamat), soovime luua ruumi uute ühiste ettevõtmiste planeerimiseks ning ka igaühe jaoks isiklikult, et tuua meie ringi oma põletav küsimus või jagamist vajav teema. Meiega on liitumas ka juhtimisrännakult tuttav James Ede, kes aitab fookust hoida ja meid tunnustava avastamise kaudu tähendusrikastesse vestlustesse juhtida.

Selleks kutsumegi Sind Palupõhja looduskooli 1.-3. novembril! Koguneme reede õhtul alates kella kuuest, sööme ühiselt õhtust, teeme avaringi ning loome ruumi järgnevateks päevadeks.

Palupõhja sood, metsad, luhad ja Suur Emajõgi on meid kindlasti toetamas, leiame aega looduses liikumiseks ja olemiseks, kütame sauna, sööme Liina Järviste valmistatud taimseid hõrgutisi ja keskendume sellele, mis on oluline!

Palupõhja looduskoolis ja abimajas on ööbimine lihtsates tingimustes, seepärast võta kaasa magamiskott või voodiriided (madratsid on olemas). Ühise heaolu eest palume panustada 10-25€. Registreerumine kaasamine.ee kodulehel hiljemalt 28. oktoober.

Lisainfo Dianalt – dianatamm@gmail.com, 55 672 714.

RÕÕMSA KOHTUMISENI SÜGISES PALUPÕHJAS!

Koolitus leiab aset kaasamispraktikute arenguprogrammi „Kaasajate Kasvulava“ raames. Kasvulava on omanäoline kaasamispraktikute ja -huviliste arenguprogramm, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

avatud-eesti-fond-logo

eea-grants-logo

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo