Järjest enam meie ümber räägitakse kaasamisest. Ja sugugi mitte asjata, sest valikud, mida ükskõik millisel otsustasandil tehakse, saavad seda mõjusamad, mida rohkem on saanud kaasa rääkida inimesed, keda otsus vahetult puudutab. Oluline on üles leida see, mis inimestele tegelikult korda läheb.

Ent hea kaasamine ei ole lihtsalt inimeste kokkukutsumine ruumi, vaid ruumis sellise keskkonna loomine, kus inimesed on valmis jagama oma ideid ja mõtteid ükskõik kui suurte või väikeste probleemide lahendamiseks. Hea kaasamine ei sünni iseenesest: just seetõttu kujunes Kaasava Juhtimise koolitus suurepäraseks võimaluseks ise proovida erinevaid meetodeid ajurünnakute või mõttetalgute läbiviimiseks, analüüsida erinevate praktikate plusse ja miinuseid, täiendada teoreetilisi teadmisi meetodite olemusest ja saada osa kaaslaste kogemustest.

Minu jaoks oli suvine koolitus väärtuslik ja arvan, et see on vajalik koolitus kõigile neile, kes töötavad inimestega ning kelle töö eeldab muudatuste ellukutsumist ja kogukonna elavdamist. Suurepärased kaaslased, toetav õhustik, head õpetajad, häid ideid ellu rakendamiseks – mida veel tahta ühelt koolituselt.

Anneli Kimmel, Eesti Põllumajandusministeerium
Osales kaasava juhtimise koolitusel augustis, 2011.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo