Avatud ruumi meetodAvatud Ruum (ingl. k. Open Space Technology) on kaasamise meetod või praktika, mis loob tingimusi oluliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks gruppides kus on 5 kuni 2000 inimest.

Avatud Ruumi meetod seab inimese kesksele kohale ning võimaldab igaühel aktiivselt osaleda ja tulemustesse panustada. Avatud ruum kui meetod toetab arengut, potentsiaali avamist ja muutuste elluviimist organisatsioonides. Avatud ruumi kohtumistel leitakse arengut takistavatele probleemidele lahendusi, saadakse ideedele uut hoogu ning tegevuste jaoks sünnivad konkreetsed kavad.

Avatud ruumi meetodi kasutamist väärib kaalumist järgmiste tingimuste olemasolul:

  • küsimus või teema on aktuaalne ning puudutab paljusid;
  • seotud inimestes esineb suur mitmekesisus ja arvamuste paljusus;
  • tegemist vajav töö on keerukas ning ei teata, kuhu välja jõuda;
  • kired (ja võimalik konfliktsus) on kõrgel;
  • aega küsimuste lahendamiseks on vähe.

Avatud ruumis on tavaliste konverentside- või seminaridega võrreldes erinev struktuur. See eest on raamistik iseorganiseerumise võimaldamiseks oluline. Olulised komponendid avatud ruumis on järgmised:

Ring – kohtumised algavad ja lõpevad ringis. Selliselt on näha, kes on ruumis osalemas ning et igaühel on hääl ja võimalus osaleda. Ringis tutvustab läbiviija osalejatele avatud ruumi protsessi ning avab ruumi iseorganiseerumiseks.

Teadetetahvel – kuigi igal avatud ruumi kohtumisel on keskne teema, ei ole eelnevalt koostatud päevakava. Selle asemel on teadetetahvel ehk tühi sein, kus iga osaleja võib püstitada oma küsimuse või teema ning valida vestlusteks kindla aja ja koha antud raamistikus. Vastavalt teadetetahvlile püstitatud valikule koostavad osalejad ise oma päevakava.

Avatud Ruumi 4 printsiipi

Kohal on õiged inimesed. Avatud Ruum põhineb kirele ja vastutusele. Inimesed kes teema arutellu tulevad on need, kelle jaoks teema on oluline ning on seetõttu tõenäoline, et selles vestluses on rohkem energiat, loovust ja pühendumist kui kohtumisel, kus teema on ette määratud.

Juhtuvad õiged asjad. Avatud ruumi kohtumisel vastutavad inimesed ise oma kogemuse eest ja nad määravad ise seda, mis juhtub. Ettekavatsetud plaanid omavad vähe tähtsust, oluline on see, mis hetkel sünnib kui inimesed on kohal ja tõeliselt kaasatud.

Kui algab, siis on õige aeg. Kuigi vestluse ajad on kokku lepitud teadetetahvlil, see ei tähenda, et nad siis täpselt algavad. Mõni algab varem, sest inimesed on juba koos ja valmis, teistel võib minna kauem aega. Loovateks ja tulemuslikeks tööks grupis ei ole kell peamine määrajaks.

Kui see on läbi, siis see on läbi. Kui arutelu ringis on olulised jutud räägitud ennem, kui kokkulepitud aeg täis saab, siis on loomulik teemat lõpetada ja osalejatel edasi liikuda. Samas kui juttu on rohkem kui antud ajas on võimalik rääkida, siis grupi liikmed lepivad kokku kus ja millal teemaga jätkata.

Kahe jala seadus

Kui Sa leiad ennast olukorrast kus avastad, et Sa ei õpi midagi (nt Sul on igav) ega Sul ei ole võimalust panustada, siis kasuta oma kahte jalga ning liigu mujale.

Avatud Ruumi kohtumised reeglina toimuvad laiema protsessi osana, milles on oluline eel- ja järeltöö.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo