Kuidas kaasavalt luua hoolivaid ja mõjusaid muutusi? 

13.-15. veebruaril 2024, Männiku Metsatalus, Viljandimaal.

Koolitusgrupp on täitunud. Uuri korraldajatelt, ehk on mõni vaba koht tekkinud. 

Keerulised ajad nõuavad uut moodi eestvedamist, sisukamaid kaasamisprotsesse ja oskust toetada ühistarkusega juhtimist. 

 • Kuidas luua usalduslikku aruteluruumi, kus inimesed julgevad oma arvamusi väljendada?
 • Kuidas julgemalt jagada vastutust ja toetada oma meeskonda?
 • Kuidas kasvatada enda, oma meeskonna ja koostööpartnerite võimekust luua koos uusi lahendusi?

Kaasava juhtimise koolitus on intensiivne, loov ning praktiline koosõppimise ruum, kus katsetame lihtsaid aga tõhusaid viise, kuidas

 • disainida ja ellu kutsuda tähendusrikkaid vestlusi, 
 • juhtida sisukaid koosolekuid ja mõjusaid kaasamisprotsesse, 
 • luua tugevaid meeskondi ja arendada koostöökultuuri.

Koolituspäevad pakuvad toetavat ruumi kogemiseks, juhtimisoskuste praktiseerimiseks ning reaalsete tegevusplaanide lihvimiseks.  

Koolituse sisu aluseks on globaalse haardega  Art of hosting lähenemine, mida rakendatakse erinevates kontekstides üle maailma hariduses, tervishoius, kogukonna arenduses, avalikus sektoris, ettevõtetes jne. 

Kaasavat lähenemist juhtimises saab rakendada igaüks, kelle jaoks on oluline tegutsemine koos teistega ning hooliv lähenemine oma töös.   

Koolitusel:

 • praktiseerime erinevaid meetodeid (ring, avatud ruum, vestluskohvik, ideeturg jne); 
 • uurime mõtteviise (kaordiline juhtimine, Cynefin, elav süsteem, kuulamise ja vestluste tasandid) ja planeerimise mudeleid (kaasamise sammud);
 • jagame kaasamisprotsessidest saadud kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Koolitus sobib juhtidele, arendustöötajatele, innovatsiooni edendajatele, muutuste loojatele, kogukonna arendajatele, õppimise toetajatele ja kõigile, kes soovivad arendada oma oskusi kaasavalt tegutseda.

Soovitame osaleda 2-3 liikmelise meeskonnaga, et uue koostöökultuuri loomine ja päris ellu rakendamine oleks jätkusuutlikum. 

Lähenemine: koolitusele on hea tulla mõne konkreetse idee, algatuse või protsessiga, mille arendamine on sul praegu töölaual.

Kõigi koolitusele registreerujatega leiab aset telefonivestlus esmaseks tutvumiseks. 

Ruumi loovad kaasamispraktikud Piret Jeedas, Margus Timmo, Meel Valk ja Ivika Nõgel.

Aeg: koolitus algab 13. veebruaril kell 10.30 ja lõpeb 15. veebruaril kell 16.00.
Lisaks toimub kõikidele soovijatele järelkohtumine oma praktika tugevdamiseks 19. märtsil, 16-17.30 zoom keskkonnas. 

Koolituse soodushind ühele inimesele on 490 eurot (kuni 31.detsember 2023).
Alates 1. jaanuarist on 560 eurot. Hind on käibemaksuvaba. 

Kohtade arv on piiratud. 

Hind sisaldab majutust 2-3 kohalistes tubades, toitlustust, (digitaalseid) koolitusmaterjale, järelkohtumist veebis.

Transport koolituspaika on osalejate kanda.

Oma osalemisest anna märku hiljemalt 31. jaanuariks täites REGISTREERIMISVORMI.

Kui sul on küsimusi, võta julgelt meiega ühendust. 

Ivika Nõgel, partnerlus@partnerlus.ee, 5115914

Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee, 5292242 

Margus Timmo, timmo@kagureis.ee, 5622 2886

Meel Valk, meel.valk@gmail.com, 5346 3610

Hea kohtumiseni!MIDA ON VEEL HEA TEADA? 

Millised need 3 koolituspäeva on?
Koolitus on intensiivne ja eeldab kohalolemist täies mahus. Koolitused on üles ehitatud osalejaid kaasavalt, kus sisendi andmine vaheldub praktilise tegevusega. Koolituse omapära on see, et osalejad saavad ise panustada läbiviimisse praktiseerides erinevaid meetodeid. Praktiseerimist aitavad ette valmistada meie koolitajad.
Seega loo väga teadlik aeg ja ruum, et saad need 3 päeva õppimisele ja harjutamisele keskenduda. 


Kes on kaasamispraktikutest läbiviijad?

Kaasamispraktik on kaasava juhtimise põhimõtetele toetuv, kaasavaid meetodeid rakendav ja pidevalt oma tegutsemisviisi lihviv kaasaja.

Piret Jeedas
Kaasav mõtteviis, dialoogiline meelelaad ja uuega katsetamine on minu jaoks olulised märksõnad arendusprotsesside juhtimisel, töös õppejõuna või arenguprogramme disainides. Minu jaoks on suurim õppetund kaasajana olnud koostöö Maailma Terviseorganisatsiooniga ja panustada rahvatervise arengukava koostamise protsessi Kõrgõzstanis.
# dialoogi edendaja, #andragoog, #protsessijuht

Ivika Nõgel
Minu missiooniks on inimeste julgustamine ja toetamine nende eesmärkide elluviimisel. Usun inimeste kollektiivsesse tarkusesse ning koostöö jõudu. Olen olnud mitmete uuenduslike ja kaasavate protsesside algataja. Eriti südamelähedane on mulle  „Maale elama“ algatus, millest tänaseks on välja kasvanud iga-aastane Maal elamise päev.
#julgustaja, #algataja 

Meel Valk

Minu tööks on viimased 10 aastat olnud strateegiaprotsesside juhtimine ja kollektiivsete otsusteni jõudmise toetamine. Olen arutelujuht ja kogukonna arendaja. Mulle meeldivad mõtestatud ja sisukad koosolekud, kus inimeste aeg on väärtustatud ja arvamused arvestatud.
#kogukonna arendaja, #arutelujuht 

Margus Timmo
Olen pikaajalise kogemusega ettevõtja, organisatsioonide ülesehitaja, kelle juured on Setomaal. Praegusel hetkel juhin MTÜ Setomaa Liitu. Meie väljakutseks on piirkonna isemajandamise võime tõus ning jätkusuutlikkus, mille võtmeks on leidlik ja ettevõtlik inimene. Koolitajana püüan olla sillaks teooria ja praktika vahel.
#ülesehitaja, #ettevõtja


Mis on “Art of Hosting”?

Art of Hosting (eesti keeles kaasav juhtimispraktika) on mõtteviis ja teadlik tegutsemispraktika, mille keskmes on oskused, teadmised ja praktikad sellest, kuidas luua tähenduslikku arutlemise, uurimise, katsetamise ja loomise kultuuri. See on juhtimispraktika, mille keskmes on tähenduslike vestluste elluviimise kunst (Art of hosting and convening meaningful conversations that matter). See lähtub veendumusest, et koos on võimalik lahendada keerulisi probleeme, luua häid lahendusi, arendada olulisi arendustegevusi jne. 

Seda lähenemist on võimalik õppida 3 päevalistel koolitustel ja seejärel praktikutega koos tegutsedes. 

Loe lisaks: https://artofhosting.org


Miks on vaja kaasavat juhtimist? 

Soovime, et  mõjusaid muutusi juhitakse targalt, mõjusalt ja inimeste keskselt. Soovime, et Eestis oleks lai kaasavate juhtide ring, kes julgelt tegutsevad teistega koos ja seeläbi panustavad kaasamiskultuuri loomisele Eestis. 

Tänane aeg on aina ebakindlam, probleemid kompleksemad ja nurjatumad (wicked) ning lahendused ebaselgemad. Keerulises ja killustunud maailmas ei peitu lahendused ning loovus mitte ühes eestvedajas, vaid erinevate inimeste jagatud tarkuses.

Sellest tulenevalt muutub aina olulisemaks võime 

 • märgata lahendust vajavaid kitsaskohti ja seni kasutamata võimalusi, 
 • esitada julgeid küsimusi, 
 • algatada päevakajalisi vestlusi, 
 • katsetada uuega ja õppida ebaõnnestumistest,
 • luua koos seda, mida veel ei ole.

Iga juht on sellise koostöö ja kaasamise kultuuri kujundaja, kus sünnivad ja rakenduvad uued ideed, mõjusad algatused või muutused. 

Kaasavad juhid otsivad pidevalt viise, kuidas targalt tegutseda, katsetavad uute lähenemistega oma töös, uurivad erinevaid meetodeid.

Kaasavast juhtimisest saad lugeda raamatust: Ruumi loojad – kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua.


Kui ma registreerin ja ei saa osaleda? 

 • Loo võimalus osalemiseks kolleegile või koostööpartnerile.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse kontaktisikule.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Kui sul on veel küsimusi, oleme olemas!

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo