Maailmakohvik (ingl. k. world cafe) on kaasamismeetod, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.

MaailmakohvikKas olete vahel leidnud end vestlusest vanas tuttavas kohvikus, kus on sündinud mingi uus avastus või esile kerkinud ahhaa-elamus? Mõtete vahetamine ning uue teadmise loomine võib sündida just kohvikus, kus kohtuvad erinevad inimesed ja arvamused. Maailmakohvik (ingl. k. world cafe) on lihtne viis tuua kokku inimesi arutlema neile oluliste küsimuste ümber ning luua ühist teadmust. Samuti on meetod sobiv siis, kui on soov kaasata suurel hulgal inimesi päevakajaliste probleemide lahendamiseks, uute ideede leidmiseks, omavahelise dialoogi loomiseks. Meetodi nimi on omamoodi metafoor… oma elu, organisatsiooni, kogukondi luues liigume ka ju justkui ühest kohvikulaua maailmast teise. Maailmakohvik sobib rakendamiseks eriti siis, kui soovitakse leida üles kollektiivne tarkus ja parimad lahendused. Lähtutakse eeldusest, et vajalikud teadmised, tarkus ja loovus on meis endis olemas, peame need vaid nähtavale tooma.

Kogemuslugu

Maailmakohvik aitab inimestes peituval tarkusel esile pääseda.

Kollektiivne teadmine tekib kui:

  • hinnatakse ainulaadseid panuseid;
  • uuritakse olulisi teemasid/küsimusi;
  • ühendatakse ideid omavahel;
  • märgatakse, mis on kõigil ühist.

Kutse
Enne kui inimesed kokku kutsuda, on oluline küsida endalt: mis on selle kohtumise eesmärk? Miks meil on erinevaid inimesi tegelikult vaja ning kes peaks ühises ruumis olema?

Inimeste kutsumine vestlustesse on omaette oskus: ole selge oma kavatsuses. Tea, kuhu ja miks sa inimesi kutsud. Mõtle eelnevalt, keda sul tegelikult vaja on: mitmekesisus on hea võimalikult erineva perspektiivi saamiseks. Sageli on vaja kutsuda inimesi isiklikult neile personaalselt lähenedes või neile helistades. Kui ütled inimestele, et just „sinu arvamus on meile vajalik või sinu ideed on alati mind inspireerinud”, siis võimalusel on kutsutud kohal.

Hea küsimuse tunnused

Lihtne ja selge
Väljakutsuv
Loob energiat
Uuriv
Seab oletused kahtluse alla
Avab uusi võimalusi/perspektiive
Kutsub esile uusi küsimusi

Ettevalmistus
Leia kohviku läbiviimiseks sobiv ruum: ideaalis väikesed ümmargused lauad, kuhu mahub 4-5 inimest ning piisavalt ruumi nende vahel liikumiseks. Loo õdus ja soe õhkkond: osalejate saabudes võib mängida muusika; pakutakse kohvi-teed.

Printsiibid

  • Loo avatud õhkkond
  • Uuri küsimusi, mis on tegelikult olulised
  • Julgusta igaüht panustama
  • Loo seoseid erinevate nägemuste vahel
  • Märka üleüldisi mustreid ja sügavamaid küsimus
  • Muuda kollektiivne teadmine nähtavaks: joonised, ideekaardid, fotod jne

Läbiviimine
Inimesed istuvad 4-5 liikmelistes seltskondades ümber laua. Sissejuhatuses tervitatakse osalejaid, kohviku teemat ja üldist protsessi. Kohviku keskmes on head ja päevakajalised küsimused, mis tekitavad elevust ja õhinat.

Iga laudkond arutleb olulise küsimuse ümber (20-30 min). Põhilised ideed, mõtted palutakse lauale kirja panna (paber, laudlina, salvrätt). Tervitatud on joonistamine, omavaheliste seoste loomine, kritseldamine. Pärast vestluse lõppu palutakse ühel inimesel jääda laua peremeheks või perenaiseks ning teised liiguvad uude lauda. Koos uute saabujatega vaadatakse üle põhilised vestluse aspektid, märkamised, avastused, küsimused. Nii võib sama küsimuse ümber aset leida mitu erinevat vestlusringi. Samas võib esitada ka uusi küsimusi, mis võimaldavad liikuda sügavama tarkuse poole. Oluline on mõelda juba eelnevalt sellele, kuidas lõigata vestlustest olulisemaid vilju ja tulemusi, märgata omavahelisi seoseid. Milline peaks olema kokkuvõte ja kuidas sellest ka osalejad osa saavad.

Maailmakohvikule võib vastavalt teemale oma nime panna: strateegiakohvik, kogemuskohvik, tulevikukohvik.

Tegemist on paindliku meetodiga, mida on võimalik teistega kombineerida, nt avatud ruumi meetodiga.

Maailmakohviku meetodit on teiste seas kasutanud: Coca-Cola, Ericsson, Lufthansa, Shell Oil, Maailmapank, SEB Bank jt.

Hea raamat
Juanita Brown, David Isaacs (2005). The World Café: Shaping Futures Through Conversations that Matter. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.

Head veebiviited
Maailmakohviku praktiseerimise viisid: www.theworldcafe.com
Kohvikuvestlused erinevates kohtades: www.conversationcafe.org

Tartus toimuvad igakuiselt avalikud kohvikuüritused päevakajalistel teemadel: www.maailmakohvik.blogspot.com

Kohvikumeetodit on mitmel aastal kasutanud ka Euroopa Noored Eesti büroo.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo