Kaasav juhtimineKuidas ühe lausega anda edasi nõnda mitmetahuliste sõnade nagu „kaasamine” ja „juhtimine” sisu ja olemust. Sest igaühel meist on nende mõistetega kujunenud oma seosed, mõttemustrid, arusaamad.

Senised käsitlused kaasamisest (Kaasamise Käsiraamat, Kodanikuühiskonna lühisõnastik 2004, Praxis) toovad ühise joonena esile, et kaasamine on eelkõige seotud inimeste kaasamisega selleks, et otsused oleksid võimalikult arusaadavad ja laiapõhjalised. Kindlasti on see üks kaasamise olulisi väärtusi. Ent üha enam tuleb vaadata kaasamist laiemalt kui pelgalt otsustusprotsessides osalemist. Sest üha enam seisame silmitsi olukordadega, kus

  • olemasolevale probleemile puudub ühene lahendus;
  • erinevad probleemid (majandus, keskkond, haridus, sotsiaalsfäär jne) on ääretult kompleksed;
  • otsused puudutavad paljusid inimesi;
  • soovitakse leida loovaid, tulevikku suunatud lahendusi;
  • soovitakse näha inimesi ühise eesmärgi nimel tegutsemas.

Meil on olemas kõik eeldused ja võimalused mõjutada iseenda ja teiste elu positiivsel viisil.

Kaasamine muutub kriitiliselt tähtsaks just siis, kui soovitakse luua sügavat seotust ja omanikutunnet probleemi lahendamisega, lahenduste otsimisega, uute perspektiivide avastamisega. See tähendab julgust arvesse võtta suuremat pilti ja pikemat perspektiivi. Aga ka valmisolekut silmitsi seista segaduse, kaose, kompleksuse, kahtlemise, mitteteadmisega, eksperimenteerimisega. Kompleksete probleemide lahendamine ja edasiviivate lahenduste otsimine eeldab erinevate osapoolte kaasamisest. Täna peame õppima rääkima ka nendega, kellega me kunagi ei räägi. Oluline on kaasata neid, keda me kunagi ei kaasa. Hea kolleeg Tim Merry, kaasamispraktik Kanadast on öelnud, et kui me midagi teeme kellelegi, siis ärme teeme seda ilma nendeta (if it is about us, don’t do it without us). Ja kui me teeme, siis paratamatult seisame silmitsi erinevate, sageli põrkuvate mõttemustrite ja maailmavaadetega. Ent ilma selle põrkumiseta ei sünni paraku ka midagi uut. Just mitmekesisusest ja uutest suhetest avanevad uued võimalused. Uued võimalused sünnivad, kui laseme igas inimeses oleval tarkusel esile kerkida. Hea kaasamise eeldus on usk, et inimesed on tegelikult targad, loovad, nutikad. Meie ülesanne juhina ja kaasajana on avada see ruum, kus sisemine tarkus saab vabalt voolata.

Kaasav juhtimine on inimeste võimetele toetuv muutuste ellukutsumine ja ühise heaolu loomine.

Kuidas luua kaasavat ruumi, kaasavalt juhtida ja tegutseda… Lihtne vastus – praktika, praktika, praktika. Praktiseerimist toetab teatud mõttemustrite mõistmine, nt organisatsioon kui elav süsteem, iseorganiseerumine, probleemi vs lahenduskeskne mõtlemine. Erinevate perspektiivide avamist võimaldavad mitmed kaasavad meetodid, nt avatud ruum, ring, maailmakohvik, tunnustav vestlus, juhtumikliinik, tuleviku töötuba. Sisukate protsesside algatamist toetavad erinevad planeerimismudelid, nt kaordilised sammud, U-protsess.

Hea uudis on see, et erinevaid mõttemustreid, kaasavaid meetodeid ja planeerimismudeleid on võimalik uurida, avastada ning praktiseerida kaasava juhtimise koolitustel, iseseisvalt veebimaailmast ja raamatutest ning praktikute käe all.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo