Kaasaja praktikadSügav koostöö ning tark tegutsemine saab alguse siis, kui on loodud järgmised eeldused:

  • kohalolemine;
  • vestlustes olemine ja osalemine;
  • oluliste vestluste algatamine;
  • koosloomine.

Need eeldused on hea kaasamise keskmes ning igapäevaselt rakendatavad.

Kohalolemine

Kaasamine algab iseendast: uuri ja vaatle iseennast. Muutu iseenda suhtes uudishimulikuks ning avatuks.

Kes ma olen? Kus ma olen? Mis toimub minu sees ja ümber? Milline on minu panus? Millised on minu arusaamad kaasamisest? Kuidas ma end tunnen erinevates kaasamissituatsioonides?

Teistega koos olles on oluline luua võimalus kõigil inimestena kohale jõuda, vajadusel pisut peatuda. Heaks praktikaks on lihtne vaikus kohtumise alguses.

Vestlustes olemine ja osalemine

Ole valmis teisi ilma eelarvamusteta ära kuulama. Harjuta teadlikku vestluses olemist: avatus selle suhtes, mis esile kerkib. Teadlikkus tähendab head kuulamist ning omapoolse panuse andmist. Ühenda ideid omavahel, märka seoseid ja mustreid, esita uusi küsimusi.

Oluliste vestluste algatamine

Algata julgelt olulisi vestlusi. Sea selge eesmärk: tea, kuhu ja miks soovid inimesi tegelikult kaasata. Kui selleks puudub vajadus, ära seda tee.

Mõtle, kas teiste inimeste arvamused on sulle tegelikult olulised. Loo ruum, kus erinevused on kohal, kutsu neid, keda sa pole kunagi kutsunud, ole avatud ja aus, valmista enda võimalikuks segaduseks ja üllatusteks.

Kasuta erinevaid kaasavaid meetodeid.

Hoolitse selle eest, et tulemustest sünnivad targad lahendused ja edasiminekud.

Koosloomine

Leia oma tugimeeskond ja kaasamõtlejad, kellega koos algatada olulisi vestlusi ja kaasamisprotsesse. Loo ruum, kus erinevused kohtuvad. Julge uurida keerulisi probleeme. Ole aus iseenda ja teiste vastu. Räägi seda, mis on oluline ning toetab ühist heaolu.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo