Ring (ingl. k. circle) on iidne kogunemise viis, mis on inimestel ammustest aegadest alates võimaldanud pidada tulemuslikke vestlusi, kus kõik inimesed saavad vastutust võtta, osaleda ja anda vestluse tulemusse oma panuse.

Vanim kaasamise viis – Ring

Kaasav meetod RingKas olete mõelnud sellele, kuidas arutasid olulisi kogukonda puudutavaid küsimusi meie esivanemad. Või sedagi, mis rolli kandis vanade indiaanlaste juures käest kätte liikuv rahupiip; või miks oli kuningas Arturi õukonnas rüütlite laud ümmargune.

Ringis istumine on üks vanimaid koosolemise vorme, mille tähtsust ja mõju ollakse täna uuesti avastamas. Ringis istudes oleme kõik võrdsed. Keegi ei ole tähtsam, keegi ei juhi ainuisikuliselt. Nii juhtimine kui vastutus on kõigi osalejate vahel jagatud. See võimaldab meil olla kohal inimestena ning jagada oma mõtteid siiralt. Ring koos selle keskmes olevate hea küsimusega annab vestlusele sügavuse.

Väärt abivahend ringis vestlemise juures on kõnepulk, millena võib kasutada erinevaid hästi kätte passivaid esemeid, näiteks küünal, käsitööese, sulg, õun, mänguasi jne. Kõnepulk aitab hoida tähelepanu inimesel, kes on parasjagu rääkimas ning tuletab meelde, et hetkel on juhtimine tema käes.

Kogemuslugu

Austav ja hooliv suhtlemise viis on võimalik ka Skype’i teel.

Ring sobib hästi:

  • häälestumiseks ja kohale jõudmiseks;
  • tutvumiseks;
  • tagasiside andmiseks;
  • arusaamade ühtlustamiseks;
  • ideede või lahenduste välja pakkumiseks jne.

Ettevalmistus

Väikese hulga inimeste puhul ei nõua ring erilist ettevalmistust. Piisab kui inimesed istuvad teineteise poole näoga, lepivad kokku küsimuse ja leivad eseme mida kõnepulgana kasutada. Suurema osalejate arvu puhul tuleb leida ruum, kus saab asetada toolid ringikujuliselt. Soovitav on vältida lauda ringi keskel, mis loob inimeste vahel asjatut barjääri. Ringi keskele võiks asetada mõned esemed kõnepulkadeks ning leht 1-3 küsimusega.

Ringis olev küsimus võiks olla selge, kuid samas piisavalt väljaktusuv, et inspireerida mõttetegevust. Näiteks sobivad ringi sellised küsimused: „Mis aeg on täna minu elus?”; „Mis mind tegelikult siia toob?”; „Mis podiseb minu sees?” jne.

Printsiibid:

  • juhtimine liigub osalejalt-osalejale pidevalt edasi;
  • vastutus on jagatud;
  • kõiki kuulatakse tähelepanelikult ja eelarvamusteta;
  • räägitakse selge kavatsusega – ei midagi sellist, mis ei ole antud vestluses oluline;
  • iga osaleja hoolib ja hoolitseb grupi heaolu eest.

Läbiviimine

Inimesed istuvad ringis. Ringi kokkukutsuja tervitab osalejaid ning tutvustab küsimust/küsimusi. Samuti selgitab lühidalt ringis olemise printsiipe. Vestlus ringis algab osalejast, kes on esimesena valmis oma mõtteid avaldama ning võtab esimesena enda kätte kõnepulga. Ülejäänud keskenduvad kuulamisele, ei kommenteeri ega väitle.

Kõnepulka antakse ringis edasi endast vasakule (avanemine), lõpuringi ajal aga paremale (sulgemine). Järgmine kõneleja võib soovi korral kõnepulka vahetada. Samuti võib ta kõnevooru vahele jätta või sellest loobuda. Soovitav on valida ringis osalejate hulgast ringihoidja, kes jälgib aega ja teemas püsimist. Samuti võtab ette mõne virgutava harjutuse, kui selle järele peaks vajadus tekkima.

Ring lõpeb, kui kõik on sõna saanud. Kutsuja tänab osalejaid ning võib ka kuuldust lühikese kokkuvõtte või peegelduse teha. Ringist on hea minna edasi teiste tegevuste juurde, näiteks käivitada arutelu või planeerimisprotsess, milleks omakorda sobivad hästi teised kaasavad meetodid nagu avatud ruum või maailmakohvik.

Head raamatud
Christina Baldwin, Ann Linnea. (2000). Guide to PeerSpirit Circling. USA.
Christina Baldwin. (1998). Calling the Circle. The First and Future Culture. Bantam
Christina Baldwin, Ann Linnea. (2010). The Circle Way: A Leader in Every Chair. Berrett-Koehler Publishers

Hea veebiviide
Ringi praktiseerimise viisid: www.peerspirit.com

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo