Kaasajate kasvulavaAinulaadne ja omanäoline kaasamispraktikute arenguprogramm lõi mitmekülgse õpikeskkonna nii tänastele kui ka uutele kaasamispraktikutele. Projekti laiem eesmärk oli toetada MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemisvõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardumist. Teisisõnu, tuua uusi teadmisi, oskusi ja praktikaid ühenduse tegevusse, mõtestada senist kaasamispraktikat, õppida teineteiselt, vahetada kogemusi ning võimaldada kaasamise praktiseerimist rahvusvahelises meeskonnas.

Kaasajate kasvulava raames toimusid järgmised koolitustegevused (tagasiside kokkuvõte):

Raamat RuumiloojadEriti suur rõõm on aga tutvustada raamatut, mis tutvustab kaasava juhtimise olemust ning peegeldab lugu, kuidas kaasav juhtimispraktika Eestis levima hakkas. Veebipõhine raamat „Ruumi loojad – kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua?” toob lisaks kaasamist toetavatele meetoditele lugejani kaasamispraktikute lood kaasamisest. Ühtlasi on see MTÜ Ruumiloojad kujunemise lugu, avades senise tegevuse mõju ja tulemusi.

Soovitame lugeda ka teemakohaseid artikleid:

Neile, kes soovivad aga kaasavast juhtimisest aimu saada ning eelistavad audiovisuaalseid lahendusi, soovitame järgmisi videoloenguid nii eesti kui ka inglise keeles.

Kaasavast juhtimisest (Ivika Nõgel)
Kaasavast juhtimisest (Robert Oetjen)
Kaasavast juhtimisest (Piret Jeedas)
Kaasavast juhtimisest/Art of Hosting (Luke Concannon)
Kaasavast juhtimisest /Art of Hosting (Anne Madsen)
Kaasavast juhtimisest/Art of Hosting (Chris Corrigan)
Kaasavast juhtimisest/Art of Hosting (James Ede)

Kaasajate kasvulavaKaasajate kasvulava seminaril toimunud arutelul tuli välja, et programmis osalemine on loonud tänaseks mõju eelkõige isiklikul tasandil ehk erinevate tööriistade ja praktikate kasutamine oma töös. Kaasamispraktika on rikastunud uute lähenemistega (eriti on rõhutatud visualiseerimise tähtsust). Samuti on laienenud kogukond ehk kaasamise juurde on tulnud uusi huvilisi.

Meie panus kaasamise mõtteviisi edendajana tuleb loodetavasti esile läbi raamatu ning videoloengute. Samuti liigume enam rahvusvahelisele väljale ehk jagame oma kogemusi huvilistega üle kogu maailma.

BUILDING CAPACITY OF PRACTITIONERS

„Building capacity of practitioners” aimed at advancing participatory leadership culture in Estonia through the capacity building of NGO Ruumiloojad and its network of practitioners. In order to achieve this aim number of activities were carried out to improve our skills, bring new methods and practices to everyday work and services, widen the current network. In total 4 training activities were organised engaging number of international trainers and practitioners in the field creating a learning space for 100 people.

Please take a look to some of the highlights:

A number of volunteers from our current network stepped in volunteer position to help with the execution of the project. A virtual book in estonian on participatory leadership and the role of NGO in creating the leadership culture is published on our website.

Several videolectures bith in estonian and english were recorded about participatory leadership. A cooperation with Lithuania is being established and possibility for future training and cooperation seem to be emerging. A possible model for future activities is being developed. Bearing this in mind, we hope that we are ready more than ever to support diverse, long-term and complex participatory processes.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo