Kaasaminse koolitus

Avaldatud:
14 september, 2011

Ma väsind ootamast,
et asjad muudavad end ise.
Nüüd teisiti on tegutseda soov.

Just selliste sõnadega puhuti elu sisse kaasava juhtimise koolitusele, mis tõi Piusa jõe kallastele 27 särasilmset ja entusiastlikku, erineva kogemusega ja taustaga inimest uurimaks ja avastamaks inimeste kokkutoomise, koosõppimise ja koostegutsemise mitmekülgseid viise, kasvama inimese ja juhina. Uurima, kus peitub täna kaasamise seniavastamata potentsiaal. Ning kuidas ise algatada olulisi vestlusi ja kutsuda mõttekaaslasi uute ideede otsingutele.

Kolme päeva jooksul uurisime mõjusa kaasamise eeldusi ja hea kaasaja tunnuseid, läbisime sümboolse juhirännaku, algatasime olulisi vestlusi ning uurisime just neid küsimusi, mille suhtes tunneme isiklikku kirge ja pühendumust. Osalejatel endil oli võimalus erinevaid kaasavaid meetodeid läbi viia, nt avatud ruum, ideeturg, tunnustav vestlus. Tänaseks on oma südames ja mõtetes igaüks kokkuvõtted teinud. Mõned on algatamas olulisi kaasamisprotsesse oma kogukonnas. See ühiselt veedetud aeg näitas taaskord, et meie ümber on palju pühendunuid, inspireerivaid ja andekaid inimesi. Paraku alati meid ümbritsev keskkond ei võimalda sellel välja paista.

Järgmine kaasava juhtimise koolitus leiab aset veebruaris 2012.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo