Kaasamine

Avaldatud:
16 jaanuar, 2012

Öeldakse, et inimesed mäletavad asju lugudena. Lugu loob ruumi. Lugu kannab endas tähendust, tarkust, esitab küsimusi ja julgustab neile vastuseid otsima. Milliseid kaasamis- ja juhtimislugusid kanname endas meie? Kas need loovad aitavad meid edasi? Või peame endalt julgelt küsima, millistest lugudest on aeg lahti lasta? Milliseid kaasamis- ja juhtimislugusid vajame täna?

Just neile ja paljudele teistele kaasamis- ja juhtimisteemalistele küsimustele otsisid vastuseid EAS mentorprogrammis osalejad 2-päevasel kaasava juhtimise koolitusel. Üheskoos uurisime hea kaasamise eeldusi ning tõdesime, et kaasamisel on oluline asjade rääkimine õigel ajal ja õiges kohas, peegeldamine, tagasisidestamine, tunnustamine, tulemuste hindamine, analüüsimine, õpitu teadvustamine, personaalne lähenemine (vajadusel mine ise kohale, inimeselt-inimesele), lähtumine sihtgrupist. See on tõdemus, mida me ju nii hästi teame, miks siis tegelikkuses me neile lihtsatele põhimõtetele ei toetu…

Koolitusel talletasid meie lugusid Joonmeedia visuaalsed fasilitaatorid Siiri Taimla ja Tanel Rannala. Nad on keskendunud sellele, kuidas visuaalselt edasi anda mõtteid, ideid, ühist tarkust (www.joonmeedia.blogspot.com). Ka meie koolitusel sündinud visuaalid räägivad iseenda eest…

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo