Learningvillage

Avaldatud:
2 oktoober, 2012

Just kuu aega tagasi tõmmati joon alla esmakorselt toimunud kaasamispraktikute rahvusvahelisele kokkusaamisele Learning Village Sloveenias.  Mis juhtub siis, kui praktikud üle kogu maailma ühes ajas ja ruumis kohtuvad ning neile olulisi teemasid püstitavad. Mõelda vaid, lülitada end nädalaks ajaks töölainelt, jätta maha arvuti ja loobuda meilide lugemisest. On see üldse võimalik. On võimalik ja väga vajalik, et uued asjad saaksid Su ellu tulla.

Avatud ruum on üks kaasavatest meetoditest, mis võimaldab suurel hulgal inimestel kokku tulla ja aktuaalseid teemasid koos uurida. Oluline on lähtuda sisemisest kirest teemat püstitada ja järgnevale pühenduda. Nädal aega avatud ruumi printsiipidele toetudes koos olla ja õppida oli esmakordne kogemus ja seeläbi võimaldas veelgi enam mõista avatud ruumi kui meetodi olemust ja tegelikku potentsiaali:

– luua aeg ja ruum iseenda arengu mõtestamiseks ja uute sihtide seadmiseks;

– kogemuste jagamiseks, uute meetodite tutvustamiseks ja praktiseerimiseks;

– oluliste teemada uurimiseks ja edasiste tegevusplaanide koostamiseks.

Oluline on ka nn avatud ruumi “vaheline” aeg ehk jutud lõunalauas või õhtul lõkke ümber, kus spontaansed sõnavõtud, ülesvõetud viisijupid või pilguheit erinevate riikide ajaloo varasalve, võimaldab veelgi enam tugevdada inimeste ja ka kogukonna omavahelisi suhteid. Luuakse tee usaldusele, mille najal uusi ettevõtmisi planeerida ja koos tegutseda.

Enam kui saja praktikuga koos olles tajud, et kaasamine on oluline paljudes riikides. Praktikute ring üha kasvab. Tänaseks on nt Euroopa Komisjonis koolitatud enam kui 1000 inimest kaasavalt tegutsema. Küll ühel hetkel selle mõju hakkab ka välja paistma. Ühtlasi  mõistad, kui palju on veel kaasamise vallas õppida ja avastada.

Järgmine võimalus kaasamispraktikutega kohtuda on juba sel aastal Taanis toimuval kokkusaamisel: 29. november-2. detsember.

Eestis toimetavad praktikud kohtuvad iga-aastasel retreat‘l jaanuaris 2013.

Ja sellele vägevale inimeste kokkusaamisele täna tagasi mõeldes tekib küsimus, kas oleme ise valmis üht rahvusvahelist kaasamispraktikute kokkusaamist võõrustama ning millise jälje võiks see meie maale jätta….

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo