Kaasajad Soomes

Avaldatud:
2 mai, 2012

Esmakordselt Soomes toimunud kaasamise koolitusele (23-25. aprill 2012) kogunes ligi 50 osalejat, aktiivset praktikut, koolitajat. Peamiselt Soomest,  kuid ka Rootsist, Eestist, Taanist ja isegi Austraalia päritolu oli esindatud.

Ühisel 3-päevasel rännakul uurisime vastuseid küsimustele:

Mis on kaasamise olemus?

Milliseid meetodeid ja viise on hea kasutada?

Kuidas kujundada protsesse, mis tugevdavad organisatsioone/kogukonda?

Kuidas arusaamine ja õpitud teadmised tuua oma igapäeva ellu ja tegemistesse?

Siinjuures ei saa kindlasti üle ega ümber kaasamise põhiolemuse mõistmisest, kus esmatähtis on kõigepealt KAASATA ISEENNAST. Kohalolek  – siin ja praegu –  loob eeldused enda teadlikkuse ja sisemise tugevuse kasvamiseks. Järgmisena on tähtis OLLA KAASATUD – avada ennast ja vaadata maailma kui üllatusi ja õppimist pakkuvat paika. Seejärel ALGATADA olulisi vestlusi, protsesse, mis omakorda loob valmisoleku KOOSLOOMISEKS – ühiste parimate lahendusteni jõudmiseks.

Põnev oli taas kogeda RINGI mõju koosloomise protsessis. RINGI võlu seisneb selles, et kõik, mille asetame keskele ehk seame fookusesse, hakkab kasvama. Kui seame fookusesse probleemid, siis probleemid kasvavad, kui ühise heaolu saavutamise, siis heaolu kasvab. Läbi vestluste, koos avastamise, õppimise ja uue loomise muutuvad KEERULISED asjad LIHTSAKS.

Kirja pannud Kristiina Liimand

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo