Kaasamine

Avaldatud:
14 veebruar, 2012

Veebruarikuu külmalaine tõi kaasamishuvilised üle kogu Eesti mahedasse Männiku Metsatallu Viljandimaal. Kui osalejad kohale jõudsid, siis tuli kaminas juba põles…Põlesid ka erinevad küsimused, väljakutsed, dilemmad. Nende uurimise ja avastamisega koos mõtteharjutuste, erinevate kaasavate meetodite läbiproovimisega osalejate poolt kolme-päevane kaasava juhtimise koolitus tegeleski. Kaasamise keskmes on mõtteviis, et ühiselt ja sügavalt oluliste teemade uurimine aitab grupil, kogukonnal, organisatsioonil jõuda sügavama koostööni, dialoogini, oluliste lahenduste avastamiseni. Kaasav juhtimine on juhtimispraktika, mis toetab kaasaja/juhi võimekust ja valmisolekut mõjutada oluliste muutuste elluviimist. Üha enam märkavad inimesed, et tänased koostöötamise viisid ja vormid ei toeta tegelike lahenduste leidmist. Tänaste probleemide mitmetahulisus ja kompleksus näitab, et oluline on erinevate osapoolte kaasamine võimalike lahenduste leidmisse. Kaasamisega võib aga kaasneda palju segadust, kaost, mõtete paljusust ja ideede rohkust ning tarkade valikute tegemine võib muutuda hoopis keeruliseks. Selguse loomisel on heaks abiks toetav meeskond, orienteerumine kaasavates meetodites ning võimalikes kaasamist toetavates planeerimismudelites.

Seekordne koolitus näitas taaskord, et inimesed on valmis toetama teineteise arengut, õppimist, kaasamisväljakutsetele lahenduste leidmist. Kui on loodud soodne pinnas, siis tekib rohkesti seoseid, mõtteid, mida teistega jagada. Mitmed osalejad on tagasi oma organisatsioonides ja kogukondades ning püüavad anda endast parima õpitu elluviimisel. Kaasamise meisterlikkus kasvab ikka harjutades, katsetamisel ja julgelt tegutsedes.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo