Kaasajad rändamas Setomaal

Kaasajad

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

20.-22. mail kogunesid Härma külas kaasava juhtimise arenguprogrammis osalejad. Üheskoos loodi ruumi mõnusaks koosolemiseks heade vestluste ringis. Jagati põnevaid lugusid oma elust ja kaasamise väljalt. Ikka selleks, et avardada oma teadmisi, silmaringi ja tugevdada enese-ja kaasamisusku.

Ühiselt ja üksi rännati metsateedel: visioonirännak oli meiepoolne panus üle kogu maailma aset leidvale ettevõtmisele tunnustamaks looduse väge ja kohalolemise jõudu – World Nature Quest. Isikliku rännaku ajal kogunenud mõtted/tunded said soovijad osava käte- ja mõttetööga vormida kauniks kunstiteoseks.


Kuidas läbi innustava koostöö toetada häid arenguid maakonnas?

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

18.-19. mail kogunesid EAS’i mittetulundusühenduste konsultandid kaasava juhtimise koolitusele uurimaks ja avastamaks inimeste kokkutoomise, koosõppimise ja koostegutsemise mitmekülgseid viise, kasvama inimese ja juhina. Samuti uurima, kus peitub kaasamise seniavastamata potentsiaal.

Kahe päeva jooksul võtsid osalejad ise aktiivset rolli erinevate meetodite läbiviimisest: nii arutleti juhtumikliinikus selle üle, kuidas kord juba loodud arengukavad tegelikkuses elama hakkavad. Teise päeva ideeturg tõi osalejad uurima, kuidas luua häid koostöösuhteid, hoida võrgustikke ning muuta MTÜd ja nende tegevused enam nähtavaks.


Kuidas toetada iseseisvat elu?

Avaldatud:
Publish:
25 mai, 2011

Psüühiliste erivajadustega inimestele teenuseid pakkuv mittetulundusühing Iseseisev Elu pidas oma traditsiooniliste kevadpäevade raames Avatud Ruumi seminari, mille keskmes oli küsimus „Kuidas saame paremini täita oma missiooni ning toetada ISESEISVAT ELU”.

Teema mahutas nii isiklikke, töökeskkonda kui ka kliendi rahuolu puudutavaid arutelusid. Muuhulgas kerkisid esile ettepanekud, mis väärtustasid tunnustamist, koostööd omavalitsustega ning töövälist suhtlemist. Lõpuringis tõdeti, et selliseid vabas õhkkonnas ühiseid kokkusaamisi võiks toimuda sagedamini kui kord aastas. Avatud ruumi aitas läbi viia koolitaja Ivika Nõgel.


Vana Võromaa hoit inämb ütte

Vorukeste tsooriklaud

Avaldatud:
Publish:
17 mai, 2011

Reedel, 13. mail toimus Räpina Muusikakoolis Sillapää lossis võrokeste tsõõriklaud, kus avatud ruumi meetodile toetudes arutati, kuidas ühiselt vana Võromaa kohalikku omapära kasutades igapäevaelu rikkamaks teha ning kuidas selline tegevus üldist paikkondlikku arengut puudutab.

(veel …)


Värskas otsiti gümnaasiumile õppesuundi

Värska

Avaldatud:
Publish:
9 mai, 2011

28. märtsil kogunes umbes kolmkümmend Värska Gümnaasiumi käekäigust huvitatud inimest vallamajja, et leida oma koolile võimalikult atraktiivsed ning perspektiivikad õppesuunad. Kohal oli lai spekter huvilisi – lapsevanemad, õpilased, vallaametnikud ja õpetajad. Mõttetööd aitas juhtida moderaator Ivika Nõgel.

Maailmakohviku laudades tõstatati kaks põhiküsimust „Mis on meie koolis väärt hoidmist?” ning „Millised võiksid olla Värska Gümnaasiumi kolm põhisuunda?” Neid küsimusi kaaluti mitmest eri vaatevinklist – vanemate, kogukonna ning noorte pilgu läbi. Välja koorus viis võimalikku õppesuunda, millele järgmised kokkusaamised juba täpsema sisu annavad.


Walk Out Walk On.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Aprillis ilmus Margaret Wheatley ja Deborah Frieze’i sulest raamat Walk Out Walk On. Raamatu keskmes on inimesed, kes on julgenud teha elus olulisi samme ning leidnud uusi viise olemasolevate keeruliste küsimuste lahendamiseks. Teisisõnu näited sellest, kuidas inimesed on n.ö. välja astunud süsteemidest, mis täna ei toimi selleks, et astuda edasi ning luua uusi toimivaid lahendusi ja kogukondi. Mitmete lugude keskmes on kaasamise praktiseerimine. Raamatu sünniloost räägivad autorid.


Sadakond noort kujundamas tulevikku.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Märtsis toimus Rootsis, Karlskronas enam kui saja noore osavõtul neljapäevane kaasamise koolitus: Art of Hosting Training – Leading Change with Authenticity and Courage through Conversations that Matter. Koolitus tõi kokku mitmete juhtivate ja edumeelsete haridusprogrammide, sh KaosPilot, Team Academy, Knowmads noored, et ühiselt uurida olulisi küsimusi ja õppida kaasamist.

Koolitust viis läbi 9-liikmeline meeskond ning Eesti lippu hoidis kõrgel Piret Jeedas, kellele oli see esmakordne kogemus nõnda maineka ettevõtmise juures olla. Loe programmi lehelt, mis nende päevade jooksul sündis. Kindlasti väärib esiletoomist, et õpikeskkonda rikastas tuntud muusik Luke Concannon, kes pauside ajal oskuslikult inimesed muusikaga kaasa haaras.


Head Ideed Riskinoorte Osalemiseks. Mõttetalgud Avatumast Noorsootööst.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Üheks noorsootöö valdkonnaks on erinoorsootöö, mille eesmärgiks on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. Noorte kuritegevuse ennetamine ja riskinoorte (sh alaealiste õigusrikkujate) toetamine on väljakutse, mille efektiivsed lahendused ei saa toimida ilma tõhusa koostööta noortevaldkonna erinevate partnerite vahel. Kahe-päevastel mõttetalgutel märtsist maini luuakse üheskoos teadmist, milline on tänane olukord riskinoorte mõjutusvahendite osas ning millised võiksid olla arenguvõimalused. Mõttetalgute lähenemine tugineb noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Oluliste teemade uurimisel toetutakse muuhulgas maailmakohviku ja avatud ruumi meetoditele. Mõttetalgute kokkuvõtted on sisendiks valdkonna edasisele edendamisele Eestis.


Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo