Sadakond noort kujundamas tulevikku.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Märtsis toimus Rootsis, Karlskronas enam kui saja noore osavõtul neljapäevane kaasamise koolitus: Art of Hosting Training – Leading Change with Authenticity and Courage through Conversations that Matter. Koolitus tõi kokku mitmete juhtivate ja edumeelsete haridusprogrammide, sh KaosPilot, Team Academy, Knowmads noored, et ühiselt uurida olulisi küsimusi ja õppida kaasamist.

Koolitust viis läbi 9-liikmeline meeskond ning Eesti lippu hoidis kõrgel Piret Jeedas, kellele oli see esmakordne kogemus nõnda maineka ettevõtmise juures olla. Loe programmi lehelt, mis nende päevade jooksul sündis. Kindlasti väärib esiletoomist, et õpikeskkonda rikastas tuntud muusik Luke Concannon, kes pauside ajal oskuslikult inimesed muusikaga kaasa haaras.


Head Ideed Riskinoorte Osalemiseks. Mõttetalgud Avatumast Noorsootööst.

Avaldatud:
Publish:
18 aprill, 2011

Üheks noorsootöö valdkonnaks on erinoorsootöö, mille eesmärgiks on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. Noorte kuritegevuse ennetamine ja riskinoorte (sh alaealiste õigusrikkujate) toetamine on väljakutse, mille efektiivsed lahendused ei saa toimida ilma tõhusa koostööta noortevaldkonna erinevate partnerite vahel. Kahe-päevastel mõttetalgutel märtsist maini luuakse üheskoos teadmist, milline on tänane olukord riskinoorte mõjutusvahendite osas ning millised võiksid olla arenguvõimalused. Mõttetalgute lähenemine tugineb noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Oluliste teemade uurimisel toetutakse muuhulgas maailmakohviku ja avatud ruumi meetoditele. Mõttetalgute kokkuvõtted on sisendiks valdkonna edasisele edendamisele Eestis.

Lisainformatsiooni leiad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt.


Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo