Värska

Avaldatud:
9 mai, 2011

28. märtsil kogunes umbes kolmkümmend Värska Gümnaasiumi käekäigust huvitatud inimest vallamajja, et leida oma koolile võimalikult atraktiivsed ning perspektiivikad õppesuunad. Kohal oli lai spekter huvilisi – lapsevanemad, õpilased, vallaametnikud ja õpetajad. Mõttetööd aitas juhtida moderaator Ivika Nõgel.

Maailmakohviku laudades tõstatati kaks põhiküsimust „Mis on meie koolis väärt hoidmist?” ning „Millised võiksid olla Värska Gümnaasiumi kolm põhisuunda?” Neid küsimusi kaaluti mitmest eri vaatevinklist – vanemate, kogukonna ning noorte pilgu läbi. Välja koorus viis võimalikku õppesuunda, millele järgmised kokkusaamised juba täpsema sisu annavad.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo