Avaldatud:
18 aprill, 2011

Üheks noorsootöö valdkonnaks on erinoorsootöö, mille eesmärgiks on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. Noorte kuritegevuse ennetamine ja riskinoorte (sh alaealiste õigusrikkujate) toetamine on väljakutse, mille efektiivsed lahendused ei saa toimida ilma tõhusa koostööta noortevaldkonna erinevate partnerite vahel. Kahe-päevastel mõttetalgutel märtsist maini luuakse üheskoos teadmist, milline on tänane olukord riskinoorte mõjutusvahendite osas ning millised võiksid olla arenguvõimalused. Mõttetalgute lähenemine tugineb noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Oluliste teemade uurimisel toetutakse muuhulgas maailmakohviku ja avatud ruumi meetoditele. Mõttetalgute kokkuvõtted on sisendiks valdkonna edasisele edendamisele Eestis.

Lisainformatsiooni leiad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt.

Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo