Avaldatud:
18 aprill, 2011

Aprillis ilmus Margaret Wheatley ja Deborah Frieze’i sulest raamat Walk Out Walk On. Raamatu keskmes on inimesed, kes on julgenud teha elus olulisi samme ning leidnud uusi viise olemasolevate keeruliste küsimuste lahendamiseks. Teisisõnu näited sellest, kuidas inimesed on n.ö. välja astunud süsteemidest, mis täna ei toimi selleks, et astuda edasi ning luua uusi toimivaid lahendusi ja kogukondi. Mitmete lugude keskmes on kaasamise praktiseerimine. Raamatu sünniloost räägivad autorid.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo