Väike-Maarja nopped

Avaldatud:
29 mai, 2011

25. mail said Ebavere Tervisekeskuses kokku 20 Väike-Maarja valla ning allasutuste töötajat, et pidada mõttetalguid valla arengu ning arengukava uuendamise teemadel. Vestluspaarides ja maailmakohviku laudades võeti arutusele mitmeid olulisi küsimusi – mille üle tunnen oma töös rõõmu?, mis aitab mul vallakodanikke hästi teenida?, mis paneb valima elukohaks Väike-Maarja valda? Seejärel keskenduti kohvikulaudades läbi erinevate küsimuste arengukava muutmise vajadusele. Lõpuringis selgus, et osalejad olid avastanud teineteises suurepärase meeskonna, kellega on rõõm koos töötada. Sündinud oli veendumus, et uuendatud arengukava peab sisaldama täpseid ja mõõdetavaid tulemusi, mille täitmise üle saab igaüks uhkust tunda. Mõttetalguid aitas läbi viia koolitaja ja arengukavade nõustaja Ivika Nõgel.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo