Avaldatud:
25 mai, 2011

18.-19. mail kogunesid EAS’i mittetulundusühenduste konsultandid kaasava juhtimise koolitusele uurimaks ja avastamaks inimeste kokkutoomise, koosõppimise ja koostegutsemise mitmekülgseid viise, kasvama inimese ja juhina. Samuti uurima, kus peitub kaasamise seniavastamata potentsiaal.

Kahe päeva jooksul võtsid osalejad ise aktiivset rolli erinevate meetodite läbiviimisest: nii arutleti juhtumikliinikus selle üle, kuidas kord juba loodud arengukavad tegelikkuses elama hakkavad. Teise päeva ideeturg tõi osalejad uurima, kuidas luua häid koostöösuhteid, hoida võrgustikke ning muuta MTÜd ja nende tegevused enam nähtavaks.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo