Eesti-Läti Noorteprojekt

Avaldatud:
15 juuli, 2011

Paslik oleks hoopiski küsida, kuidas roheline ring ja kaasamine omavahel seotud on. Viljandimaal on juba poolteist aastat koostöös Põhja-Lätiga veerenud projekt: Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale.

Projekti sümboliks ongi roheline ring/tuli sümboliseerimaks vaba teed ja positiivset tõuget noortele oma arvamuse välja ütlemiseks, kaasa rääkimiseks ja ise millegi uue algatamiseks. Projekti käigus on aset leidnud erinevad tegevused alates ümarlaudadest, väitluskoolitusest kuni töövarju ja kogukonna aktsioonideni välja. Läbi erinevate osalusvormide ja kaasamismeetodite on noorsootöötajad, noored, kohaliku omavalitsuse esindajad pannud alus erinevate osapoolte dialoogile tagamaks noortele ligipääs neid puudutavate otsuste tegemisele ja kodukoha arengus kaasa rääkimisele.

Projektist tehti kokkuvõtteid ja jagati tunnustust tubli töö eest 9. juulil Karksi-Nuia kultuurikeskuses. Tänusõnu jagus kõikidele korraldajatele ja osalejatele; õhus on soov käima lükata jätkutegevused, et kaasamist toetav tegutsemiskultuur antud piirkonnas enam ei raugeks.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo