WISE LEADERSHIP IN PRACTICE

Arutlus Sännas

Avaldatud:
Publish:
6 juuni, 2013

Dear hosts and practitioners all around the world!

YOU are invited to take part in Learning Journey on Participatory Leadership – WISE LEADERSHIP IN PRACTICE – , hosted in Southern Estonia (22-25th of August). Since 2009 a small community of practitioners have slowly emerged in Estonia practicing hosting conversations in a meaningful way.

These four days will be co-created learning and training space to deepen our practice as wise leaders, social activists and movement makers.

There are 3 reasons I am personally touched while making this gathering happen:

1. WISE PRACTITIONERS: in addition to Estonian practitioners – Ivika, Robert, Kristiina – an international team of Chris, Anne, James and Luke will join the hosting team. Each of them brings their skills and talents, stories and wise questions in order to support our learning.

2. PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE: you might be one of those thinking that „I already have the tools and methods: what else…?” Be ready to be surprised. Last year while experiencing learning in open space for almost a week I only realised the true potential and power of this method. Challenge yourself to look deeper …

3. WISDOM CIRCLE: in addition to wonderful hosting team, the participants will bring their wisdom. One of the participants once shared how he hesitated to take part in a three day art of hosting training „as I am too busy too participate”. He still came and used all this time to work on his current projects and questions. With the help of other participants he had more plans made that otherwise would have taken weeks. So bring your personal projects on the table…

And there is actually one more reason. Sänna Cultural Manor is a story of a young family, who dear to dream big and make things happen. This autumn they plan to open a community school – The Village School of Inventers. I am sure that you may find your inspiration exactly from this part of Estonia.

Please check out the website for more information.

Looking forward to see you in Estonia, a country of wild nature, wise people and thousands of singers and dancers.

Piret Jeedas

Art of Hosting Practitioner

piret@ruumiloojad.ee

The journey is funded by NGO Fund of the EEA Grants, intermediated by Open Estonia Foundation.


TARK KAASAMINE PRAKTIKAS

Sänna

Avaldatud:
Publish:
6 juuni, 2013

22-25. augustini avaneb Võrumaal, Sännas, suurepärane võimalus sõna otseses mõttes oma koduõuel kohata vägevaid inimesi. Rahvusvaheline juhtimisrännak „Tark kaasamine praktikas“ toob Eestisse kaasava juhtimise edendajad nii Eestist kui ka välismaalt. 4-päevane koosõppimise ja harjutamise ruum on loodud selleks, et lihvida oma kaasamisoskusi veelgi mõjusamaks tegutsemiseks juhi ja eestvedajana.

Jagan siinkohal 3 põhjust, miks ma isiklikult panustan rännaku toimumisse:

  1. MÕJUSAD EESKUJUD: lisaks meie endi headele praktikutele Ivikale, Robertile ja Kristiinale ühinevad koolitusmeeskonnaga Chris, Anne, James ja Luke. Olen kindel, et nende isiklik eeskuju, mõjusad lood ning oskused julgustavad sind praktiseerima ning oma unistusi suurelt ellu viima. Igaüks neist toob ringi oma isikupära ja väe.
  2. PRAKTISEERIMISE RUUM: isegi siis, kui sulle on vägagi tuttavad erinevad meetodid nagu avatud ruum või maailmakohvik, ole valmis üllatuseks. Eelmisel aastal ligi nädal aega avatud ruumi printsiipidele toetudes õppides mõistsin meetodi tegelikku olemust, potentsiaali ja väge. Just selles ruumis sündis kindel „plaan“ Eestis rahvusvahelise mõõtmega ettevõtmiseks. Seega esita endale väljakutse ja kaevu sügavamale…
  3. TARKADE RING: olen enam kui veendunud, et meie ühises ringis kohtuvad inimesed, kellel on väga palju teineteisele anda. Seeläbi ka saada. Üks minu hea sõber, väljendas esmalt oma suurt kimbatust: kuidas leida „kiirel“ ajal aega osaleda mitmepäevasel kaasava juhtimise koolitusel. Ent ta tegi seda siiski ning tõdes hiljem, et pole kunagi kogenud ainulaadset võimalust koos teiste tarkade kaasõppijatega lahendada tema „laual“ olevaid reaalseid probleeme ja küsimusi. Ta lahkus mitme plaaniga, mille loomiseks oleks igapäevatöös kulunud veelgi enam aega. Ehk too julgelt oma suured ja väikesed küsimused teistega lahendamiseks.

Ja tegelikult on mul neljas põhjus veel. Sänna kultuurimõis on ühe noore pere lugu sellest, kuidas suurelt unistades ja „südamega seotud asju tehes hakkavad asjad lihtsalt juhtuma“, nagu on öelnud Hendrik Noor. Sel sügisel on plaan avada kogukondlik Leiutajate Külakool. Usun, et inspiratsiooni leiab sellest kohast küll.

Täpsem kutse lisatud ning enam saab lugeda ka meie veebilt.

Mõtle suurelt, kuidas see aeg ja kohtumine endale võimalikuks teha!

Piret Jeedas, juhtimisrännaku ellukutsuja

piret@ruumiloojad.ee

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Kaasajate Kasvulava ootab osalema ja panustama

Avaldatud:
Publish:
27 veebruar, 2013

Head uudised teevad meele rõõmsaks – Vabaühenduste Fond toetab kaasajate arenguprogrammi KAASAJATE KASVULAVA 7500 euroga. Kaasajate Kasvulava projekti sihiks on toetada vabaühenduse MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemivõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardamist erinevate koolitustegevuste kaudu ühenduse aktiivgrupi ja seda ümbritseva vabatahtliku võrgustiku (ca 80 in) liikmete arendamiseks ja laiendamiseks. Seeläbi kujuneb arengukeskkond uute teadmiste, oskuste, praktikate toomiseks ühenduse tegevustesse; senise kaasamispraktika mõtestamiseks;  üksteiselt õppimiseks, kogemuste vahetamiseks;  kaasamise praktiseerimiseks rahvusvahelises meeskonnas.  Tegevuste käigus koostatakse virtuaalne kaasamisraamat, mis tutvustab mõjusa kaasamise eeldusi ja näiteid. Meetodite ja näidete lisamisega täieneb teemakohane veebikeskkond kaasamine.ee. Koolitustegevusse on kaasatud tunnustatud väliskoolitajad ja –eksperdid. Projekti partneriks on MTÜ Arenguruum, kes seisab hea koolitustegevuste praktilise korralduse eest.

Juba praegu võib kalendrisse panna järgmised koolitused:

a) 2.-3. mai ootame kõiki osalema esmakordselt Eestis toimuval visuaalse juhendamise (graphic facilitation) praktilisel koolitusel, mille läbiviijaks on Anne Madsen (http://drawmorestuff.wordpress.com/), koolitaja ning kaasamispraktik Taanist.

b) 21.-25. august toimub aga rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus, kus oma kogemusi jagavad teiste seas Jan Hein Nielsen Taanist, James Ede Rootsi/Austraalia jne.

Lisaks on sügisesse planeeritud tunnustava avastamise (appreciative inquiry) töötuba, mille raames õpitakse strateegilisi vestlusi ette valmistama ja läbi viima ning nende tulemusi rakendama organisatsiooni edasiste tegevuste kujundamisel.

Püüame esimesel võimalusel täiendava info veebile lisada.

Lisainformatsioon, piret@ruumiloojad.ee

Project „Building Capacity of Practitioners of Participatory Processes” aims at advancing participatory leadership culture in Estonia through building the capacity of NGO Ruumiloojad and its network of practitioners (ca 80) in the field. Project aims to improve skills, bring new methods and practices to everyday work and services, widen the current network, thus increasing the impact of diverse, complex, and long-term participatory processes. 3 training events will be organised during the project, and experts from international field will be invited to work as a one team with Estonian practitioners: training on appreciative inquiry as a participatory method, graphic facilitation course, international participatory leadership training. A virtual booklet of participatory leadership will be published together with stories/methods on the webpage (www.kaasamine.ee).The partner of the project is NGO Arenguruum, that support with practical arrangements of the activities.


Uute asjade sünd – KOOSLEMINE…

Avaldatud:
Publish:
27 veebruar, 2013

Kolmandat korda kogunesid kaasamishuvilised ja juhtimissõbrad ühtsesse ringi kaasava juhtimise koolitusel (13.-15. veebr 2013). Sel aastal oli fookuses üsna lennukas küsimus – kuidas tiivustada inimesi…? Inimesed eri valdkondadest, sh ametnikud, ajakirjanik, ettevõtja, programmijuht, asusid kaasamise olemust sügavuti uurima. Ja mitte ainult, kohe ka praktiseerima. Koolituse käigus oli osalejatele loodud võimalus ise olulisi teemasid püstitada, nt avatud ruumis, ideeturul ning olla ise erinevate meetodite läbiviija rollis. Seekord kasutati uudse lähenemisena lugude jutustamist, kus kuulati lugusid muutuste juhtimisest ning seejärel analüüsiti, mida nendest lugudest kaasamise võtmes võimalik rakendada. Juttu tegime nii kaordilisest juhtimisest, kaosest ja korrast ning muutuste tasanditest. Kui kaasamise ühe tõlgendusena on olnud jutuks just koosloomise põhimõte (co-creation) ehk ühiselt luuakse midagi uut, siis uudissõnana sündiski ringis uus termin – KOOSLEMINE. Ringis valitses väga kokkuhoidev ja sünergiline õhkkond. Juttu jätkuks pikkadeks õhtutundideks. Nii mitmedki osalejad lahkusid väga selgete tegevusplaanidega. Soovime nüüd kõigile tuult tiibadesse.

Meeleolulisid vaata siit.

Sel aastal on kõigil kaasamishuvilistel  võimalik lihvida oma oskusi rahvusvahelisel kaasava juhtimise koolitusel 21.-25. augustini. Samuti õppida kaasamisprotsesse visuaalselt esitlema (2.-3. mai).


Kaasamispraktikud Taanis – Learning Village 2012

Avaldatud:
Publish:
20 detsember, 2012

Kas vestlused viivad edasi?

29. nov- 2 dets 2012 kohtusid Taanis enam kui 30 kaasamishuvilist ja -praktikut Learning Village´l.  Ühiselt loodud ruumis loodi võimalus aastalõpukeerises aeg maha võtta ning vaadata tagasi selle aasta tegemistele. Kaaslastele jagatud lugudes uuriti, mis on selle aasta tegutsemise valguses peamised õppetunnid. Avatud ruumi vestlustes uurisid osalejad just neile olulisi teemasid, tutvustasid põnevaid lähenemisi või meetodeid. Võtsid ette ka väikese abistamisaktsiooni; nimelt viidi ürituselt ülejäänud toit kodututele, kes tänutundes üsna piduliku laua said katta.

Viimasel päeval täitus sein aga järgmise aasta plaanidega. Iseorganiseeruvalt jagunesir inimesed gruppidesse või paaridesse, et uue aasta sihte seada või plaane lihvida, nt kaasav juhtimine Taani koolides, koolituse läbiviimine Rootsis jne. Nii viljakat pinnast ja valmisolekut tegutsemiseks pole ammu kogenud. Mõjusaid ja edasiviivaid vestlusi jätkus igasse hetkesse ja Kopenhaagenis asuva Hub´i ruumidesse.

Hea meel oli veel selle üle, et Eesti delegatsioon oli lausa 3-liikmeline. Koolitajate tiimis aitas ruumi hoida Piret, osalemas veel Krista ja Kristi. Viimase suust kokkusaamise lõpus ka äratundmine, et kaasava juhtimise olemus jõudis tänu sellele kogemusele enam kohale.

Uus aasta tõotab kõikidele kaasamishuvilistele olema põnev avastamis- ja õppimisaasta. Nimelt sai sel kohtumisel pandud hõõguma üks mõte – 2013. aasta augustis korraldada Eestis rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus. Samuti läbi viia teisi toetavaid tegevusi meetodite õppimiseks, muuhulgas visuaalse esitlemise (graphic facilitation) koolitus. Seega hoidkem meie tegemistel jätkuvalt silm peal.

Kõik Eesti kaasamispraktikud ja -huvilised kohtuvad armsaks saanud Palupõhjas, kaasajate retreat´le 18.-20. jaanuar, et üheskoos uuel aastale vägev alguspunkt teha.

* Learning Village, pildigalerii.


Tunnustav lähenemine uue loomisel

Avaldatud:
Publish:
20 detsember, 2012

Kui palju uute tegevuste arendamisel ja tulevikuloomisel küsime endalt, mis on täna hästi?

Tunnustav avastamine (ingl. Appreciative Inquiry, AI) lähtub eeldusest, et kui soovime viia ellu positiivseid ja tulevikkusuunatud muutusi on hea üles leida see, mis on kogukonnas/organisatsioonis/meeskonnas täna parim ehk mis töötab, mis on mõjus, mis on hästi. Tunnustama (ingl appreciate) tähendab väärtustama – tugevuste ja edu märkamist ning tunnustamist. Avastamine (inquiry) viitab otsimisele, sügavale uurimisele, küsimuste esitamisele ning uute võimaluste märkamisele.

19-24. novembrini 2012.a. toimus Hollandis/Goudas tunnustava avastamise kui terviklikku strateegia loomise protsessi tutvustav põhjalik koolitus, milles osalemine sai võimalikuks tänu Euroopa Elukestva Õppe Programmi Grundvig toetusele. Koolitus tutvustas AI lähenemise peamisi etappe – avastamine, unistamine, kujundamine, tegutsemine. Koolituse käigus tutvuti erinevate näidetega lähenemise mõjust ning harjutati vestluste ettevalmistamist ja läbiviimist.

Tunnustava avastamise lähenemise keskmes on strateegiliste ja tähenduslike vestluste elluviimine oluliste osapooltega. Seejärel vestluste tulemuste analüüsimine, soovitud tulevikust ühise pildi loomine, edasiste tegevuste sõnastamine. Protsessi käigus soodustatakse dialoogi läbi erinevate kaasavate meetodite, nt maailmakohvik.

Seega on tunnustav avastamine mitmekülgne protsess, mis aitab väärtustada seda, mis juba toimib, samas leida uusi ja edasiviivaid tegevusi. Samuti loob võimaluse harjutada mõjusate vestluse ettevalmistamist, läbiviimist ja mõtestamist.

Kuigi tunnustavat avastamist kaasava juhtimise kontekstis Eestis käsitletakse (vestluste elluviimine), siis tervikprotsessi juhtimise kogemused on siiski vähesed. Seetõttu on käesoleva lähenemise rakendamine Eesti kontekstis perspektiivne ning igale kaasamispraktikule oluline tööriist.

Tänaseks harjutamiseks oleks endalt hea küsida: milline on olnud minu selle aasta kõige mõjusam kaasamise kogemus?

Seejärel kaevu sügavamale ja uuri, mis olid mõjusa kaasamise eelduseks?

Viimaks mõtiskle, kuidas neid eeldusi oma töös  tulevikus rakendada?


Kaasamise pöörased mõõtmed

Learningvillage

Avaldatud:
Publish:
2 oktoober, 2012

Just kuu aega tagasi tõmmati joon alla esmakorselt toimunud kaasamispraktikute rahvusvahelisele kokkusaamisele Learning Village Sloveenias.  Mis juhtub siis, kui praktikud üle kogu maailma ühes ajas ja ruumis kohtuvad ning neile olulisi teemasid püstitavad. Mõelda vaid, lülitada end nädalaks ajaks töölainelt, jätta maha arvuti ja loobuda meilide lugemisest. On see üldse võimalik. On võimalik ja väga vajalik, et uued asjad saaksid Su ellu tulla.

Avatud ruum on üks kaasavatest meetoditest, mis võimaldab suurel hulgal inimestel kokku tulla ja aktuaalseid teemasid koos uurida. Oluline on lähtuda sisemisest kirest teemat püstitada ja järgnevale pühenduda. Nädal aega avatud ruumi printsiipidele toetudes koos olla ja õppida oli esmakordne kogemus ja seeläbi võimaldas veelgi enam mõista avatud ruumi kui meetodi olemust ja tegelikku potentsiaali:

– luua aeg ja ruum iseenda arengu mõtestamiseks ja uute sihtide seadmiseks;

– kogemuste jagamiseks, uute meetodite tutvustamiseks ja praktiseerimiseks;

– oluliste teemada uurimiseks ja edasiste tegevusplaanide koostamiseks.

Oluline on ka nn avatud ruumi “vaheline” aeg ehk jutud lõunalauas või õhtul lõkke ümber, kus spontaansed sõnavõtud, ülesvõetud viisijupid või pilguheit erinevate riikide ajaloo varasalve, võimaldab veelgi enam tugevdada inimeste ja ka kogukonna omavahelisi suhteid. Luuakse tee usaldusele, mille najal uusi ettevõtmisi planeerida ja koos tegutseda.

Enam kui saja praktikuga koos olles tajud, et kaasamine on oluline paljudes riikides. Praktikute ring üha kasvab. Tänaseks on nt Euroopa Komisjonis koolitatud enam kui 1000 inimest kaasavalt tegutsema. Küll ühel hetkel selle mõju hakkab ka välja paistma. Ühtlasi  mõistad, kui palju on veel kaasamise vallas õppida ja avastada.

Järgmine võimalus kaasamispraktikutega kohtuda on juba sel aastal Taanis toimuval kokkusaamisel: 29. november-2. detsember.

Eestis toimetavad praktikud kohtuvad iga-aastasel retreat‘l jaanuaris 2013.

Ja sellele vägevale inimeste kokkusaamisele täna tagasi mõeldes tekib küsimus, kas oleme ise valmis üht rahvusvahelist kaasamispraktikute kokkusaamist võõrustama ning millise jälje võiks see meie maale jätta….


Kaasava juhtimise koolitus esmakordselt Soomes

Kaasajad Soomes

Avaldatud:
Publish:
2 mai, 2012

Esmakordselt Soomes toimunud kaasamise koolitusele (23-25. aprill 2012) kogunes ligi 50 osalejat, aktiivset praktikut, koolitajat. Peamiselt Soomest,  kuid ka Rootsist, Eestist, Taanist ja isegi Austraalia päritolu oli esindatud.

Ühisel 3-päevasel rännakul uurisime vastuseid küsimustele:

Mis on kaasamise olemus?

Milliseid meetodeid ja viise on hea kasutada?

Kuidas kujundada protsesse, mis tugevdavad organisatsioone/kogukonda?

Kuidas arusaamine ja õpitud teadmised tuua oma igapäeva ellu ja tegemistesse?

Siinjuures ei saa kindlasti üle ega ümber kaasamise põhiolemuse mõistmisest, kus esmatähtis on kõigepealt KAASATA ISEENNAST. Kohalolek  – siin ja praegu –  loob eeldused enda teadlikkuse ja sisemise tugevuse kasvamiseks. Järgmisena on tähtis OLLA KAASATUD – avada ennast ja vaadata maailma kui üllatusi ja õppimist pakkuvat paika. Seejärel ALGATADA olulisi vestlusi, protsesse, mis omakorda loob valmisoleku KOOSLOOMISEKS – ühiste parimate lahendusteni jõudmiseks.

Põnev oli taas kogeda RINGI mõju koosloomise protsessis. RINGI võlu seisneb selles, et kõik, mille asetame keskele ehk seame fookusesse, hakkab kasvama. Kui seame fookusesse probleemid, siis probleemid kasvavad, kui ühise heaolu saavutamise, siis heaolu kasvab. Läbi vestluste, koos avastamise, õppimise ja uue loomise muutuvad KEERULISED asjad LIHTSAKS.

Kirja pannud Kristiina Liimand


Inspiratsioon laiast maailmast – kaasava juhtimise koolitus Rootsis

Avaldatud:
Publish:
4 aprill, 2012

21.-23. märtsil toimus Lõuna-Rootsi linnas Karlskronas juba kolmandat korda enam kui 100 osalejaga kaasava juhtimise (Art of Hosting) koolitus. Mul oli võimalus sellest osa võtta ning kaasa lüüa ka koolitajate meeskonna töös. Meid oli kokku 16 inimest, kes vastutasid nende kolme päeva sisu ja ruumi hoidmise eest. Mõned mõtted ja tähelepanekud, mis ma Karlskronast kõrva taha panin.

– 130 inimesega on võimalik läbi viia sama sisukat, mõnusat ja tulemuslikku üritust kui näiteks 20se grupiga. Energia on nii suure seltskonna puhul isegi võimsam ning iseorganiseerumine ladusam.

– Sain tunda lugude võimsust. Kahel korral oli mul võimalus ka oma kogukonna lugu jutustada ning tundsin, kuidas seda rääkides õppetunnid selgemaks said. Uus-Meremaa koolitaja Mary-Alice’i kuldsed sõnad olid: „Maailm koosneb lugudest, mitte aatomitest.”

– Koolitusel oli erilise tähelepanu alla võetud tulemuste noppimine ja mõtestamine ehk „harvesting”. Selleks kasutati kõige erinevamaid loovaid meetodeid luuletustest piltide ja fotoshowst tantsuni. Samas jäi minu jaoks pisut vajaka tulemuse üldistamisest lihtsasse ja mõistetavasse vormi.

– Viimane tõdemus ongi see, et kaasava juhtimise koolituste kvaliteet Eestis on väga-väga hea, ega jää sugugi alla kogenud tegijatele laiast maailmast.

Kirja pani Ivika Nõgel


Oluliste küsimuste uurimine, tagasiside kaaslastelt, uued ideed kaasava juhtimise koolitusel

Kaasamine

Avaldatud:
Publish:
14 veebruar, 2012

Veebruarikuu külmalaine tõi kaasamishuvilised üle kogu Eesti mahedasse Männiku Metsatallu Viljandimaal. Kui osalejad kohale jõudsid, siis tuli kaminas juba põles…Põlesid ka erinevad küsimused, väljakutsed, dilemmad. Nende uurimise ja avastamisega koos mõtteharjutuste, erinevate kaasavate meetodite läbiproovimisega osalejate poolt kolme-päevane kaasava juhtimise koolitus tegeleski. Kaasamise keskmes on mõtteviis, et ühiselt ja sügavalt oluliste teemade uurimine aitab grupil, kogukonnal, organisatsioonil jõuda sügavama koostööni, dialoogini, oluliste lahenduste avastamiseni. Kaasav juhtimine on juhtimispraktika, mis toetab kaasaja/juhi võimekust ja valmisolekut mõjutada oluliste muutuste elluviimist. Üha enam märkavad inimesed, et tänased koostöötamise viisid ja vormid ei toeta tegelike lahenduste leidmist. Tänaste probleemide mitmetahulisus ja kompleksus näitab, et oluline on erinevate osapoolte kaasamine võimalike lahenduste leidmisse. Kaasamisega võib aga kaasneda palju segadust, kaost, mõtete paljusust ja ideede rohkust ning tarkade valikute tegemine võib muutuda hoopis keeruliseks. Selguse loomisel on heaks abiks toetav meeskond, orienteerumine kaasavates meetodites ning võimalikes kaasamist toetavates planeerimismudelites.

Seekordne koolitus näitas taaskord, et inimesed on valmis toetama teineteise arengut, õppimist, kaasamisväljakutsetele lahenduste leidmist. Kui on loodud soodne pinnas, siis tekib rohkesti seoseid, mõtteid, mida teistega jagada. Mitmed osalejad on tagasi oma organisatsioonides ja kogukondades ning püüavad anda endast parima õpitu elluviimisel. Kaasamise meisterlikkus kasvab ikka harjutades, katsetamisel ja julgelt tegutsedes.


Ruumiloojate Juhtimiskool avab uksed

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo