Muutused sünnivad koos luues ja katsetades

Movemakers morning

Avaldatud:
Publish:
2 jaanuar, 2017

Alles see oli, kui hakkas idanema mõte luua mõjus ja inspireeriv ruum, kus uurida (tuleviku)õppimise, innovatsiooni ja muutuste loomise kohta hariduses. “MoveMakers: Co-Creating New Ways of Learning” sündis 5 partneri koostöös ning tõi 18-kuulise arenguprogrammi raames kokku 40 täiskasvanuharidusega seotud praktikut, sh koolitajad, õppejõud, protsessijuhid.

(veel …)


Haridusuuendajate rahvusvaheline kohtumispaik

MoveMakers

Avaldatud:
Publish:
27 jaanuar, 2015

Loov ja julge katsetamine.
Valmisolek nihutada enda piire.
Uuenduslikud lähenemised õppimises.

Haridusvaldkonnas toimuv kütab aina enam kirgi: ühelt poolt kasvab inimeste ootus kaasaegsete õppimisvõimaluste üle. Teisalt on hariduses muutuste loomine sageli pikk ja aeganõudev protsess. Kas ja kuidas luua eeldusi uuenduslikuks ja ajakohaseks lähenemiseks hariduses?

(veel …)


PÖÖRAME JUHTIMISE ÜMBER

Pöörame juhtimise ümber

Avaldatud:
Publish:
21 aprill, 2014

Kõlab üsnagi ambitsioonikalt, aga võimalikult. Sest pidevalt muutuv maailm esitab tänastele juhtimismudelitele tõsise väljakutse.

Mitu head aastat on Ruumiloojad panustanud kaasava juhtimispraktika levitamisele Eestis. Täna on erinevates kontekstides, alates kogukonna eestvedamisest kuni suuroganisatsioonideni välja tegutsemas ring inimesi, kes peavad oluliseks tegutseda targalt ja tähenduslikult, erinevaid osapooli kaasates ning ühiselt häid lahendusi luues.

(veel …)


Kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua

Avaldatud:
Publish:
9 jaanuar, 2014

Elame põneval ajajärgul, kus võimalused kogeda, katsetada ja luua on suuremad kui kunagi varem. Meie hulgas liigub üha enam ringi inimesi, kes olemasolevatest raamidest välja astuvad või loovad uusi tegutsemisvorme -ja viise. Neid võib nimetada erineval viisil – uued alkeemikud, maailmamuutjad, uuendajad…Ja võib olla sobiks nende kirjeldamiseks ka RUUMILOOJAD. Viimased neli aastat on üha kasvav ring inimesi praktiseerimas kaasava juhtimise põhimõtteid, meetodeid ja mudeleid, et luua seeläbi tähenduslikke algatusi, projekte või ettevõtteid. Võiks öelda, et kaasav juhtimine on omamoodi eluga katsetamine, et leida üles see, mis töötab ja oleks tähenduslik nii iseendale kui ka inimestele meie ümber.

Kuidas kaasav juhtimine Eestisse jõudis?

Mis roll on selles ruumiloojatel?

Millest mõtlevad nn kaasamispraktikud?

Milliseid meetodeid nad rakendavad?

Millised praktikad kaasajat iseloomustavad?

Just neile küsimustele püüab anda vastuseid üks omanäoline veebipõhine raamat Ruumi loojad – kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua. Lisaks püüdlusele avada kaasava juhtimise olemust, on see ühtlasi ühe ettevõtmise sünni- ja kujunemislugu. Nagu ikka algavad mingid olulised asjad õhkõrnadest kokkupuudetest millegi olulisega ning inimeste omavahelistest vestlustest. Õiges ajahetkes kohtuvad inimesed ja head ideed. Ja siis tagasiteed enam ei ole…tuleb lihtsalt tegutseda. Ja luua…

Raamat sobib lugemiseks kõigile kaasamishuvilistele, maailmamuutjatele, uuendajatele, katsetajatele…

Kui sul tekib seoses loetuga küsimusi-mõtteid kirjuta julgelt: piret@ruumiloojad.ee.

Raamatu loomine on olnud osa arenguprogrammist Kaasajate Kasvulava. Projekti on rahastanud EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Kaasajate Kasvulava nopib vilju

Kaasajate kasvulava

Avaldatud:
Publish:
12 oktoober, 2013

Kaasajate kogukonnas sai aasta alguses maha pandud erinevat sorti huvitavaid seemneid “Kaasajate Kasvulava” nimelisest pakikesest ning selle aasta jooksul oleme saanud erineval moel osa nende viljadest.

Nüüd on võimalus meil kõigil tulla tagasihoidlikule lõikuspeole, et üle vaadata, mida kõike on meie korvi kokku saanud, teha sündmustest kokkuvõtteid ning ühiselt arutleda uute plaanide üle. Selleks kutsumegi kõiki Kaasajate Kasvulavast osa saanuid ning varasematel kaasamise koolitustel osalenuid 1.-3. novembril Palupõhja looduskooli!

Lisaks sellele, et vaadata tagasi ning küsida: “Kuidas läks?” (mais toimus graafilise visualiseerimise koolitus Viljandis, augustis rahvusvaheline juhtimisrännak Sännas, septembris tunnustava avastamise töötuba Tartus ning ilmumas on kaasamisraamat), soovime ka luua ruumi uute ühiste ettevõtmiste planeerimiseks ning ka igaühe jaoks isiklikult, et tuua meie ringi oma põletav küsimus või jagamist vajav teema. Meiega on liitumas ka juhtimisrännakult tuttav James Ede, kes aitab fookust hoida ja meid tunnustava avastamise kaudu tähendusrikastesse vestlustesse juhtida.

Lisainfo ja registreerimine

Kaasajate Kasvulava projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

avatud-eesti-fond-logo

eea-grants-logo


Inquiring into participatory leadersip: what are the golden nuggets from this year

Kaasajate kasvulava

Avaldatud:
Publish:
10 oktoober, 2013

Dear Friends,

Autumn is the time for harvesting and gathering! Throughout this year we have planted various seeds of Art of Hosting and Participatory Leadership and it is time to have a look at what we have gathered in our baskets.

We invite you to a small harvesting party at the Palupõhja Nature School, from the 1st to 3rd of November, to reflect on what this year has brought us both individually and as a community of hosts, and also to look into the future together. We will be gathering from around 6 p.m. on Friday to settle in, have a dinner together and open the circle. In the next days we will continue with Appreciative Inquiry and Open Space and finish with lunch on Sunday. There will also be space for exploring the wonderful nature around Palupõhja and enjoying a hot sauna together.

James Ede, a friend from the Sänna learning journey, will join us to help us keep the focus and guide us into deep and meaningful conversations.

Accommodation will be in the Palupõhja Nature School houses in simple conditions, so please bring a sleeping bag or bedding (we have mattresses). We kindly ask for a contribution of 10-25 euros towards food and accommodation.

Please let us know of your interest in participating by contacting Diana at dianatamm@gmail.com or +372 55 672 714 by the 28th of October.

Looking forward to a happy reunion in the Palupõhja autumn!

Robert, Piret, Diana and Kristi


WISE LEADERSHIP IN PRACTICE

Arutlus Sännas

Avaldatud:
Publish:
6 juuni, 2013

Dear hosts and practitioners all around the world!

YOU are invited to take part in Learning Journey on Participatory Leadership – WISE LEADERSHIP IN PRACTICE – , hosted in Southern Estonia (22-25th of August). Since 2009 a small community of practitioners have slowly emerged in Estonia practicing hosting conversations in a meaningful way.

These four days will be co-created learning and training space to deepen our practice as wise leaders, social activists and movement makers.

There are 3 reasons I am personally touched while making this gathering happen:

1. WISE PRACTITIONERS: in addition to Estonian practitioners – Ivika, Robert, Kristiina – an international team of Chris, Anne, James and Luke will join the hosting team. Each of them brings their skills and talents, stories and wise questions in order to support our learning.

2. PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE: you might be one of those thinking that „I already have the tools and methods: what else…?” Be ready to be surprised. Last year while experiencing learning in open space for almost a week I only realised the true potential and power of this method. Challenge yourself to look deeper …

3. WISDOM CIRCLE: in addition to wonderful hosting team, the participants will bring their wisdom. One of the participants once shared how he hesitated to take part in a three day art of hosting training „as I am too busy too participate”. He still came and used all this time to work on his current projects and questions. With the help of other participants he had more plans made that otherwise would have taken weeks. So bring your personal projects on the table…

And there is actually one more reason. Sänna Cultural Manor is a story of a young family, who dear to dream big and make things happen. This autumn they plan to open a community school – The Village School of Inventers. I am sure that you may find your inspiration exactly from this part of Estonia.

Please check out the website for more information.

Looking forward to see you in Estonia, a country of wild nature, wise people and thousands of singers and dancers.

Piret Jeedas

Art of Hosting Practitioner

piret@ruumiloojad.ee

The journey is funded by NGO Fund of the EEA Grants, intermediated by Open Estonia Foundation.


TARK KAASAMINE PRAKTIKAS

Sänna

Avaldatud:
Publish:
6 juuni, 2013

22-25. augustini avaneb Võrumaal, Sännas, suurepärane võimalus sõna otseses mõttes oma koduõuel kohata vägevaid inimesi. Rahvusvaheline juhtimisrännak „Tark kaasamine praktikas“ toob Eestisse kaasava juhtimise edendajad nii Eestist kui ka välismaalt. 4-päevane koosõppimise ja harjutamise ruum on loodud selleks, et lihvida oma kaasamisoskusi veelgi mõjusamaks tegutsemiseks juhi ja eestvedajana.

Jagan siinkohal 3 põhjust, miks ma isiklikult panustan rännaku toimumisse:

  1. MÕJUSAD EESKUJUD: lisaks meie endi headele praktikutele Ivikale, Robertile ja Kristiinale ühinevad koolitusmeeskonnaga Chris, Anne, James ja Luke. Olen kindel, et nende isiklik eeskuju, mõjusad lood ning oskused julgustavad sind praktiseerima ning oma unistusi suurelt ellu viima. Igaüks neist toob ringi oma isikupära ja väe.
  2. PRAKTISEERIMISE RUUM: isegi siis, kui sulle on vägagi tuttavad erinevad meetodid nagu avatud ruum või maailmakohvik, ole valmis üllatuseks. Eelmisel aastal ligi nädal aega avatud ruumi printsiipidele toetudes õppides mõistsin meetodi tegelikku olemust, potentsiaali ja väge. Just selles ruumis sündis kindel „plaan“ Eestis rahvusvahelise mõõtmega ettevõtmiseks. Seega esita endale väljakutse ja kaevu sügavamale…
  3. TARKADE RING: olen enam kui veendunud, et meie ühises ringis kohtuvad inimesed, kellel on väga palju teineteisele anda. Seeläbi ka saada. Üks minu hea sõber, väljendas esmalt oma suurt kimbatust: kuidas leida „kiirel“ ajal aega osaleda mitmepäevasel kaasava juhtimise koolitusel. Ent ta tegi seda siiski ning tõdes hiljem, et pole kunagi kogenud ainulaadset võimalust koos teiste tarkade kaasõppijatega lahendada tema „laual“ olevaid reaalseid probleeme ja küsimusi. Ta lahkus mitme plaaniga, mille loomiseks oleks igapäevatöös kulunud veelgi enam aega. Ehk too julgelt oma suured ja väikesed küsimused teistega lahendamiseks.

Ja tegelikult on mul neljas põhjus veel. Sänna kultuurimõis on ühe noore pere lugu sellest, kuidas suurelt unistades ja „südamega seotud asju tehes hakkavad asjad lihtsalt juhtuma“, nagu on öelnud Hendrik Noor. Sel sügisel on plaan avada kogukondlik Leiutajate Külakool. Usun, et inspiratsiooni leiab sellest kohast küll.

Täpsem kutse lisatud ning enam saab lugeda ka meie veebilt.

Mõtle suurelt, kuidas see aeg ja kohtumine endale võimalikuks teha!

Piret Jeedas, juhtimisrännaku ellukutsuja

piret@ruumiloojad.ee

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Kaasajate Kasvulava ootab osalema ja panustama

Avaldatud:
Publish:
27 veebruar, 2013

Head uudised teevad meele rõõmsaks – Vabaühenduste Fond toetab kaasajate arenguprogrammi KAASAJATE KASVULAVA 7500 euroga. Kaasajate Kasvulava projekti sihiks on toetada vabaühenduse MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemivõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardamist erinevate koolitustegevuste kaudu ühenduse aktiivgrupi ja seda ümbritseva vabatahtliku võrgustiku (ca 80 in) liikmete arendamiseks ja laiendamiseks. Seeläbi kujuneb arengukeskkond uute teadmiste, oskuste, praktikate toomiseks ühenduse tegevustesse; senise kaasamispraktika mõtestamiseks;  üksteiselt õppimiseks, kogemuste vahetamiseks;  kaasamise praktiseerimiseks rahvusvahelises meeskonnas.  Tegevuste käigus koostatakse virtuaalne kaasamisraamat, mis tutvustab mõjusa kaasamise eeldusi ja näiteid. Meetodite ja näidete lisamisega täieneb teemakohane veebikeskkond kaasamine.ee. Koolitustegevusse on kaasatud tunnustatud väliskoolitajad ja –eksperdid. Projekti partneriks on MTÜ Arenguruum, kes seisab hea koolitustegevuste praktilise korralduse eest.

Juba praegu võib kalendrisse panna järgmised koolitused:

a) 2.-3. mai ootame kõiki osalema esmakordselt Eestis toimuval visuaalse juhendamise (graphic facilitation) praktilisel koolitusel, mille läbiviijaks on Anne Madsen (http://drawmorestuff.wordpress.com/), koolitaja ning kaasamispraktik Taanist.

b) 21.-25. august toimub aga rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus, kus oma kogemusi jagavad teiste seas Jan Hein Nielsen Taanist, James Ede Rootsi/Austraalia jne.

Lisaks on sügisesse planeeritud tunnustava avastamise (appreciative inquiry) töötuba, mille raames õpitakse strateegilisi vestlusi ette valmistama ja läbi viima ning nende tulemusi rakendama organisatsiooni edasiste tegevuste kujundamisel.

Püüame esimesel võimalusel täiendava info veebile lisada.

Lisainformatsioon, piret@ruumiloojad.ee

Project „Building Capacity of Practitioners of Participatory Processes” aims at advancing participatory leadership culture in Estonia through building the capacity of NGO Ruumiloojad and its network of practitioners (ca 80) in the field. Project aims to improve skills, bring new methods and practices to everyday work and services, widen the current network, thus increasing the impact of diverse, complex, and long-term participatory processes. 3 training events will be organised during the project, and experts from international field will be invited to work as a one team with Estonian practitioners: training on appreciative inquiry as a participatory method, graphic facilitation course, international participatory leadership training. A virtual booklet of participatory leadership will be published together with stories/methods on the webpage (www.kaasamine.ee).The partner of the project is NGO Arenguruum, that support with practical arrangements of the activities.


Uute asjade sünd – KOOSLEMINE…

Avaldatud:
Publish:
27 veebruar, 2013

Kolmandat korda kogunesid kaasamishuvilised ja juhtimissõbrad ühtsesse ringi kaasava juhtimise koolitusel (13.-15. veebr 2013). Sel aastal oli fookuses üsna lennukas küsimus – kuidas tiivustada inimesi…? Inimesed eri valdkondadest, sh ametnikud, ajakirjanik, ettevõtja, programmijuht, asusid kaasamise olemust sügavuti uurima. Ja mitte ainult, kohe ka praktiseerima. Koolituse käigus oli osalejatele loodud võimalus ise olulisi teemasid püstitada, nt avatud ruumis, ideeturul ning olla ise erinevate meetodite läbiviija rollis. Seekord kasutati uudse lähenemisena lugude jutustamist, kus kuulati lugusid muutuste juhtimisest ning seejärel analüüsiti, mida nendest lugudest kaasamise võtmes võimalik rakendada. Juttu tegime nii kaordilisest juhtimisest, kaosest ja korrast ning muutuste tasanditest. Kui kaasamise ühe tõlgendusena on olnud jutuks just koosloomise põhimõte (co-creation) ehk ühiselt luuakse midagi uut, siis uudissõnana sündiski ringis uus termin – KOOSLEMINE. Ringis valitses väga kokkuhoidev ja sünergiline õhkkond. Juttu jätkuks pikkadeks õhtutundideks. Nii mitmedki osalejad lahkusid väga selgete tegevusplaanidega. Soovime nüüd kõigile tuult tiibadesse.

Meeleolulisid vaata siit.

Sel aastal on kõigil kaasamishuvilistel  võimalik lihvida oma oskusi rahvusvahelisel kaasava juhtimise koolitusel 21.-25. augustini. Samuti õppida kaasamisprotsesse visuaalselt esitlema (2.-3. mai).


Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo