Pöörame juhtimise ümber

Avaldatud:
21 aprill, 2014

Kõlab üsnagi ambitsioonikalt, aga võimalikult. Sest pidevalt muutuv maailm esitab tänastele juhtimismudelitele tõsise väljakutse.

Mitu head aastat on Ruumiloojad panustanud kaasava juhtimispraktika levitamisele Eestis. Täna on erinevates kontekstides, alates kogukonna eestvedamisest kuni suuroganisatsioonideni välja tegutsemas ring inimesi, kes peavad oluliseks tegutseda targalt ja tähenduslikult, erinevaid osapooli kaasates ning ühiselt häid lahendusi luues.

Paraku kohtab jätkuvalt olukorda, kus inimesed jäetakse kõrvale; kaasamine tundub tülikas; vana harjumus kontrolliga saavutada edu on visalt kaduma. Maailmas ringi vaadates ja erinevaid juhtimismudeleid uurides aga jääb üha enam kõlama vajadus harjutada reaalselt jagatud juhtimist, toetuda inimeste mitmekesisusele ideede loomisel ja võtta suund tuleviku kooskujundamisele. Kas kõige selle keskel on võimalik tegutseda LIHTSALT ja LOOMULIKULT…

Juhtimiskool on ellu kutsutud soovist näha Eestimaal tegutsemas kaasavaid ja uuendusmeelseid juhte ning eestvedajaid. Väga lihtsate praktikate või tööriistade kaudu on võimalik kasvõi iganädalasse koosoleku läbiviimisesse tuua selgust ja fookust, keskendumist olulisele. Just neid võtteid soovimegi sellel aastal Teiega jagada. Ja kindlasti ei ole see tavaline “kool”: see on koht, kus rohkem ise teha; kus koolitajad on kaasõppijad; kus osalejatest saavad aktiivsed panustajad. Pealtvaatajatele see koht kindlasti ei ole…Uudishimuga pääseb kooli aga küll.

Pöörame koos juhtimise ümber…

http://www.kaasamine.ee/koolitused/juhtimiskool

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo