uue-ajastu-juhtRuumiloojad │ Juhtimiskool

Uue ajastu juhtide kohtumispaik on avatud!

Nad on loovad katsetajad, muutuste loojad, paindlikud eestvedajad, avatud meelega ja uudishimuliku hoiakuga.
Nad tegutsevad erinevates valdkondades, väikestes kogukondades, suurtes organisatsioonides, juhivad meeskondi või algatavad projekte.
Nad kogevad üha jõulisemalt, et edukaks tegutsemiseks on vaja paindlikkust, jagatud juhtimist ja loovat enesekindlust.
Ja eelkõige valmisolekut õppida ja kogeda uut.

Kui otsid tööriistu loovaks ja kaasavaks tegutsemiseks,
väärtustad põnevaid vaatenurki,
soovid oma töös katsetada uusi lähenemisi,

siis oled oodatud osa võtma 1-3 päevasest koolitusest, mis tutvustab just neid praktikaid, mida tänane uue ajastu juht vajab.

Praegu pakume vaid tellimuskoolitustena. Anname peagi teada eesolevatest avalikest koolitustest.


Kaasava juhtimise koolitus “Kuidas koosluua mõjusaid lahendusi?”

3- päevane intensiivne ja praktiline koolitus

Koolitajad: Piret Jeedas, Robert Oetjen, Margus Timmo või Kati Orav

Tänasel päeval muutub üha olulisemaks oskus kaasata erineva tausta, kogemuse ja perspektiividega inimesi keeruliste probleemide nutikaks lahendamiseks, ühiste lahenduste leidmiseks ja elluviimiseks. Üha enam ootavad erinevad osapooled kaasatust olemasolevate projektide edasiarendamisel ja rikastamisel, uute algatuste käivitamisel, võrgustike ja koostöömudelite hoidmisel.

Loome ruumi erinevate võimaluste, praktikate ja meetodite uurimisele, mis toetavad iga juhi, ettevõtja ja algataja valmisolekut ja võimekust mõjusaid kaasamisprotsesse juhtida. Osalejatel on võimalus kogeda ja läbi viia erinevaid meetodeid, sh maailmakohvik, avatud ruum, ring, lugude jutustamine, tulemuste noppimine, visualiseerimine jt. See on väärtuslik aeg oma ideede, projektide, algatuste arendamiseks erinevate planerimismudelite ning kaasosalejate toel.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • kaasava juhtimise olemus ning mõjusa kaasamise eeldused
 • kaasaja praktikad ja sisemised ressursid
 • oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine
 • inimeste innustamine ja loova keskkonna kujundamine
 • muutuste ja innovatsiooni esile kutsumine
 • kaasamist toetavad meetodid ja planeerimismudelid
 • kaasamise mõju ja tulemuslikkus
 • näiteid kaasamisest Eestist ja rahvusvaheliselt areenilt

Loomelabor „Kuidas toetada iseorganiseeruvate meeskondade sündi?”

1- päevane
Koolitaja: Piret Jeedas

Laboris uurime, kuidas luua eeldusi jagatud juhtimise tegelikuks kujunemiseks oma organisatsioonis või kogukonnas kaordilise juhtimismudeli toel. Kaordiline juhtimine ehk oskuslik tegutsemine kaose ja korra piirimail annab suunad selguse loomiseks üha kaootilisemas maailmas. Kaordilise organiseerumise põhimõtteid, mis on muuhulgas olnud VISA looja Dee Hock´i juhtimispraktikas, koolitusel lähemalt tutvustamegi.


Lugudelabor „Millist lugu räägin mina, minu meeskond, toode või idee?”

1- päevane 
Koolitajad: Piret Jeedas, Kati Orav

Elame suurte lugude ajastul: meid paeluvad inspireerivad näited või üllatuslikud toote sünnilood. Koolitusel uurime, kuidas teadlikult märgata ja luua lugusid. Kaaslaste toel kujundame oma lugu, räägime loo elementidest ning harjutame loo kirjutamist ja rääkimist.


KELLELE JUHTIMISKOO SUUNATUD ON:

 • Eri valdkonna juhid, kelle igapäeva töö eeldab teiste inimeste kaasamist ja koos ideede arendamist või probleemide lahendamist.
 • Koolitusel osalemine ei ole pealtvaatajatele ning eeldab aktiivset osalemist ja panustamist õpiprotsessi.
 • Sul on valmisolek jagada oma mõtteid teiste osalejatega.

LÄHENEMINE:

 • Igal koolitusel on võimalus sul kogeda erinevaid meetodeid ning saada tuge nende rakendamiseks oma töös.
 • Koolitus on seda väärtuslikum, mida enam on sul võimalik teha mõttetööd isikliku ülesande raames (nt mingi idee, projekt, algatus, kaasamisprotsess jne).

RUUMILOOJAD
Laboris loovad ruumi kaasamispraktikud, kes esitavad tänastele tegutsemis- ja organiseerumisviisidele väljakutseid ning otsivad koostööks ja uuenduste loomiseks oma organisatsioonis uusi viise. Nii on nad leidnud tuge erinevatest kaasavatest meetoditest, millele toetudes on aastate jooksul käima lükatud nii suuremaid kui ka väiksemaid algatusi.
Loe ka meie raamatut: Ruumi loojad – kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua.

Kutsume sind osa saama uue ajastu juhtide ringist, kes oma igapäevaelus ja töös rakendavad kaasavat ja loovat lähenemist. Soovime Sinuga jagada oma kogemusi ja luua ruumi koos õppimiseks.

Kui sul on täiendavaid küsimusi, uuri julgelt lisa: piret@ruumiloojad.ee.

KOHTUMISENI!

Ruumiloojate Juhtimiskool

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo