MoveMakers

Avaldatud:
27 jaanuar, 2015

Loov ja julge katsetamine.
Valmisolek nihutada enda piire.
Uuenduslikud lähenemised õppimises.

Haridusvaldkonnas toimuv kütab aina enam kirgi: ühelt poolt kasvab inimeste ootus kaasaegsete õppimisvõimaluste üle. Teisalt on hariduses muutuste loomine sageli pikk ja aeganõudev protsess. Kas ja kuidas luua eeldusi uuenduslikuks ja ajakohaseks lähenemiseks hariduses?

MTÜ Ruumiloojad koos partneritega Leedust, Hollandist, Taanist ja Saksamaalt on ellu kutsunud rahvusvahelise hariduskoostööprojekti “MoveMakers: Co-Creating New Ways of Learning”.

“Meid ühendab kirg õppimise, uuenduste ja muutuste loomise vastu. Soov uudsete lähenemistega katsetada ning unistus mõjusamast ja inspireerivast õppimisest. Mida me saaksime teineteiselt õppida ja kuidas teineteist oma püüdlustes toetada? Kuidas saame koosluua uusi ja mõjusaid lahendusi hariduses? Just need küsimused tõid meid koostöö juurde”, räägib Piret Jeedas, üks projekti ellukutsujatest.

Projekti raames viiakse ellu 18 – kuuline ainulaadne koolitusprogramm täiskasvanuhariduses tegutsevatele praktikutele. Programmi fookuses on uuenduslike lähenemiste koosloomine ja katsetamine täiskasvanuhariduses ja -koolituses. Ikka selleks, et meid ümbritsevad õpivõimalused oleksid mõjusad, kaasaegsed ning innovatiivsed.

Ühise õpikogemuse toel sünnib raamat uuenduste loojatele hariduses (ToolBook), kogemuslugu õppimisest (StoryBook) ning film projekti elluviimisest (Make Your Move).

Kui sul tekkis huvi, kiika www.movemakers.eu.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo