Kaasajate kasvulava

Avaldatud:
12 oktoober, 2013

Kaasajate kogukonnas sai aasta alguses maha pandud erinevat sorti huvitavaid seemneid “Kaasajate Kasvulava” nimelisest pakikesest ning selle aasta jooksul oleme saanud erineval moel osa nende viljadest.

Nüüd on võimalus meil kõigil tulla tagasihoidlikule lõikuspeole, et üle vaadata, mida kõike on meie korvi kokku saanud, teha sündmustest kokkuvõtteid ning ühiselt arutleda uute plaanide üle. Selleks kutsumegi kõiki Kaasajate Kasvulavast osa saanuid ning varasematel kaasamise koolitustel osalenuid 1.-3. novembril Palupõhja looduskooli!

Lisaks sellele, et vaadata tagasi ning küsida: “Kuidas läks?” (mais toimus graafilise visualiseerimise koolitus Viljandis, augustis rahvusvaheline juhtimisrännak Sännas, septembris tunnustava avastamise töötuba Tartus ning ilmumas on kaasamisraamat), soovime ka luua ruumi uute ühiste ettevõtmiste planeerimiseks ning ka igaühe jaoks isiklikult, et tuua meie ringi oma põletav küsimus või jagamist vajav teema. Meiega on liitumas ka juhtimisrännakult tuttav James Ede, kes aitab fookust hoida ja meid tunnustava avastamise kaudu tähendusrikastesse vestlustesse juhtida.

Lisainfo ja registreerimine

Kaasajate Kasvulava projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

avatud-eesti-fond-logo

eea-grants-logo

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo