Movemakers morning

Avaldatud:
2 jaanuar, 2017

Alles see oli, kui hakkas idanema mõte luua mõjus ja inspireeriv ruum, kus uurida (tuleviku)õppimise, innovatsiooni ja muutuste loomise kohta hariduses. “MoveMakers: Co-Creating New Ways of Learning” sündis 5 partneri koostöös ning tõi 18-kuulise arenguprogrammi raames kokku 40 täiskasvanuharidusega seotud praktikut, sh koolitajad, õppejõud, protsessijuhid.

“See on olnud üks ütlemata õpetlik, sügav ja minu kui õpetava inimese identiteeti oluliselt muutnud kogemus, ” tõdeb Piret Jeedas, üks projekti ellukutsujatest. “Meie ümber on väga palju inspireerivaid inimesi, kes julgevad teha olulisi muutusi mõjusate õpikeskkondade loomisel. Üht ja kindlat viisi nn “innoveerimiseks” paraku ei ole. Muutuste loomine on pidev nn “parima” üles leidmine. On väga oluline, et su ümber on hea meeskond, kes julgeb olemasolevas kahelda, positiivseid väljakutseid esitada ja toetada teineteist nii headel kui ka keerulistel hetkedel”.

Projektist on sündinud kolm teineteist toetavat ja kokkukõlavat tulemit, mida julgustame uurida igaühel, kes vähegi õppimise, õpetamise või koolitusmaastikuga laiemalt seotud on.

Making New Moves in Education and Learning” on artiklite kogumik, mis toob esile MoveMakers projekti osalejate mõtted õppimisest, innovatsioonist, prototüüpide loomisest, õpirännakute kujundamisest jne. Nii pikemaid kui lühemaid, nii isiklikest näidetest rikastatud kui ka pisut filosoofilisi mõõtmeid avavad read. Loe keskelt, või alusta hoopis lõpust.

Need, keda paeluvad lood või soovivad julgustust oma järgmise suure “projekti” või programmi loomiseks, kutsume lugema ka raamatut: “MoveMakers on the Move: The Story of Our Learning Journey‘. Siin avame nn projekti “telgitaguseid”, tutvustame selle elluviimise põhimõtteid ning avame programmis osalemise mõju.

Ja tõenäoliselt on neid, kes armastavad visuaalseid “eriefekte” – kogu “tõde” on püütud haarata ka videofilmile. Vaata, kes meie projektis osalesid ja mida nad haridusest arvavad – MoveMakers Documentary.

Võta julgelt ühendust, kui tekkis küsimusi või ideid, kuidas loetud mõtteid oma töös rakendada, piret@ruumiloojad.ee

Projekti kaasrahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo