Avaldatud:
25 mai, 2011

Psüühiliste erivajadustega inimestele teenuseid pakkuv mittetulundusühing Iseseisev Elu pidas oma traditsiooniliste kevadpäevade raames Avatud Ruumi seminari, mille keskmes oli küsimus „Kuidas saame paremini täita oma missiooni ning toetada ISESEISVAT ELU”.

Teema mahutas nii isiklikke, töökeskkonda kui ka kliendi rahuolu puudutavaid arutelusid. Muuhulgas kerkisid esile ettepanekud, mis väärtustasid tunnustamist, koostööd omavalitsustega ning töövälist suhtlemist. Lõpuringis tõdeti, et selliseid vabas õhkkonnas ühiseid kokkusaamisi võiks toimuda sagedamini kui kord aastas. Avatud ruumi aitas läbi viia koolitaja Ivika Nõgel.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo