Hea vestlus loob maailma.

Avaldatud:
8 aprill, 2024

Kuigi meie töös on vestlustel ja aruteludel üsnagi oluline koht, mõtleme vähe sellele, mis aitab head vestlusruumi luua ja hoida. Kuidas kujuneb avatud õhkkond, kus inimesed julgevad end väljendada ja avada, esitada väärt küsimusi või tutvustada oma julgeid ideid? Kuidas kujuneb eri osapooli ja vaatenurki austav dialoog? 

Selgub, et dialoogi kujunemine on nii kunst kui praktika. Me peame jätkuvalt õppima, kuidas sügavalt kuulata, mõtteid väljendada ja olla avatud.

24. oktoobrist 2023 kuni 31. jaanarini 2024 leidis esmakordselt aset arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga”. Esimeses lennus osales 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, kokku üheksast omavalitsusest üle Eesti. Lisaks intensiivsele harjutamisele koolituse ajal, pidasid osalejad dialooge ka kogukonnas.

Jagame selle teekonna tulemusena sündinud juhendmaterjali, et ka sina saaksid häid vestlusi pidada.

Üks hea vestlus korraga.

 

 


Kuidas kaasavalt luua hoolivaid ja mõjusaid muutusi?

Avaldatud:
4 detsember, 2023

KAASAVA JUHTIMISE KOOLITUS tuleb taas.
13.-15. veebruaril 2024, Männiku Metsatalus, Viljandimaal.

Tänane aeg lihtsalt vajab veelgi enam kaasavaid juhte.

Me vajame teadlikku eestvedamist, sisukamaid kaasamisprotsesse ja oskust toetada ühistarkuse kujunemist. 

Kas mõtiskled aega-ajalt selle üle:

 • kuidas luua usalduslikku aruteluruumi, kus inimesed julgevad oma arvamusi väljendada?
 • kuidas julgemalt jagada vastutust ja toetada oma meeskonda?
 • kuidas kasvatada enda, oma meeskonna ja koostööpartnerite võimekust luua koos uusi lahendusi?

Kui need küsimused sind mingil moel kõnetavad, siis pakuvad need kolm koolituspäeva toetavat ruumi kogemiseks, juhtimisoskuste praktiseerimiseks ning reaalsete tegevusplaanide lihvimiseks.

Koolitusel:

 • praktiseerime erinevaid meetodeid (ring, avatud ruum, vestluskohvik, ideeturg jne); 
 • uurime mõtteviise (kaordiline juhtimine, Cynefin, elav süsteem, kuulamise ja vestluste tasandid) ja planeerimise mudeleid (kaasamise sammud);
 • jagame kaasamisprotsessidest saadud kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Koolitus sobib juhtidele, arendustöötajatele, innovatsiooni edendajatele, muutuste loojatele, kogukonna arendajatele, õppimise toetajatele ja kõigile, kes soovivad arendada oma oskusi kaasavalt tegutseda.

Lähenemine: koolitusele on hea tulla mõne konkreetse idee, algatuse või protsessiga, mille arendamine on sul praegu töölaual.

Ruumi loovad kaasamispraktikud Piret Jeedas, Margus Timmo, Meel Valk ja Ivika Nõgel.

Kaasavat lähenemist juhtimises saab rakendada igaüks, kelle jaoks on oluline tegutsemine koos teistega ning hooliv lähenemine oma töös.

Loe koolituse kohta.

Koolitusgrupp on täitunud. Uuri korraldajatelt, ehk on mõni vaba koht tekkinud.

Kohtumiseni!
Dialoog kogukonnaga

Avaldatud:
9 november, 2023

 • Kuidas sa tead, mis läheb inimestele sinu kogukonnas korda, millest nad hoolivad ja mille üle muret tunnevad?
 • Milline on arutelu- ja vestluskultuur sinu kodukohas?
 • Milline vestluste käivitaja ja eriarvamuste kuulaja sa ise oled?
 • Milline võiks olla kogukonnast lähtuv valitsemine sinu omavalitsuses? 

Just need küsimused juhivad 10 omavalitsuse juhi õpiteekonda esmakordselt toimuvas praktilises arenguprogrammis “DIALOOGID KOGUKONNAS” (oktoober 2023-jaanuar 2024).

Dialoogiline lähenemine on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog on struktureeritud vestlusring, kus on valmisolek olulist teemat koos uurida, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab kogukonnas:

 • suurendada usaldust;
 • luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseeruvaid ja keerulisi teemasid);
 • kuulates kogukonda ennetada võimalike konfliktide tekkimist; 
 • kerkida ühistarkuse, mis on kohaliku koostöö ning sünergia aluseks.

Soovime dialoogilise lähenemise suurendamise kaudu luua eeldusi koostöise ja kogukonnast lähtuva valitsemise kujunemiseks Eestis.

Arenguprogrammi on ellu kutsunud SA Eesti Koostöö Kogu ja see on osa siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine suunal aastateks 2023–2026“ tegevusplaanist.

Tegevusplaani on välja töötanud ja viib ellu töörühm, mis koosneb Rahvaülikoolide Liidu, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi ekspertidest.

Loe lähemalt: https://kogukonnaveeb.ee/


Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo