Kuidas kaasavalt luua hoolivaid ja mõjusaid muutusi?

Avaldatud:
4 detsember, 2023

KAASAVA JUHTIMISE KOOLITUS tuleb taas.
13.-15. veebruaril 2024, Männiku Metsatalus, Viljandimaal.

Tänane aeg lihtsalt vajab veelgi enam kaasavaid juhte.

Me vajame teadlikku eestvedamist, sisukamaid kaasamisprotsesse ja oskust toetada ühistarkuse kujunemist. 

Kas mõtiskled aega-ajalt selle üle:

 • kuidas luua usalduslikku aruteluruumi, kus inimesed julgevad oma arvamusi väljendada?
 • kuidas julgemalt jagada vastutust ja toetada oma meeskonda?
 • kuidas kasvatada enda, oma meeskonna ja koostööpartnerite võimekust luua koos uusi lahendusi?

Kui need küsimused sind mingil moel kõnetavad, siis pakuvad need kolm koolituspäeva toetavat ruumi kogemiseks, juhtimisoskuste praktiseerimiseks ning reaalsete tegevusplaanide lihvimiseks.

Koolitusel:

 • praktiseerime erinevaid meetodeid (ring, avatud ruum, vestluskohvik, ideeturg jne); 
 • uurime mõtteviise (kaordiline juhtimine, Cynefin, elav süsteem, kuulamise ja vestluste tasandid) ja planeerimise mudeleid (kaasamise sammud);
 • jagame kaasamisprotsessidest saadud kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Koolitus sobib juhtidele, arendustöötajatele, innovatsiooni edendajatele, muutuste loojatele, kogukonna arendajatele, õppimise toetajatele ja kõigile, kes soovivad arendada oma oskusi kaasavalt tegutseda.

Lähenemine: koolitusele on hea tulla mõne konkreetse idee, algatuse või protsessiga, mille arendamine on sul praegu töölaual.

Ruumi loovad kaasamispraktikud Piret Jeedas, Margus Timmo, Meel Valk ja Ivika Nõgel.

Kaasavat lähenemist juhtimises saab rakendada igaüks, kelle jaoks on oluline tegutsemine koos teistega ning hooliv lähenemine oma töös.

Loe koolituse kohta.

Koolitusgrupp on täitunud. Uuri korraldajatelt, ehk on mõni vaba koht tekkinud.

Kohtumiseni!
Dialoog kogukonnaga

Avaldatud:
9 november, 2023

 • Kuidas sa tead, mis läheb inimestele sinu kogukonnas korda, millest nad hoolivad ja mille üle muret tunnevad?
 • Milline on arutelu- ja vestluskultuur sinu kodukohas?
 • Milline vestluste käivitaja ja eriarvamuste kuulaja sa ise oled?
 • Milline võiks olla kogukonnast lähtuv valitsemine sinu omavalitsuses? 

Just need küsimused juhivad 10 omavalitsuse juhi õpiteekonda esmakordselt toimuvas praktilises arenguprogrammis “DIALOOGID KOGUKONNAS” (oktoober 2023-jaanuar 2024).

Dialoogiline lähenemine on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog on struktureeritud vestlusring, kus on valmisolek olulist teemat koos uurida, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab kogukonnas:

 • suurendada usaldust;
 • luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseeruvaid ja keerulisi teemasid);
 • kuulates kogukonda ennetada võimalike konfliktide tekkimist; 
 • kerkida ühistarkuse, mis on kohaliku koostöö ning sünergia aluseks.

Soovime dialoogilise lähenemise suurendamise kaudu luua eeldusi koostöise ja kogukonnast lähtuva valitsemise kujunemiseks Eestis.

Arenguprogrammi on ellu kutsunud SA Eesti Koostöö Kogu ja see on osa siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine suunal aastateks 2023–2026“ tegevusplaanist.

Tegevusplaani on välja töötanud ja viib ellu töörühm, mis koosneb Rahvaülikoolide Liidu, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi ekspertidest.

Loe lähemalt: https://kogukonnaveeb.ee/


Dialoogid raamatukogus ja kogukonnas.

Avaldatud:
6 juuni, 2023

Küllap oled kogenud mõnd sellist vestlust, mis kuidagi kajab pikalt: mõtled kuuldule ja jagatule. Võib-olla isegi tunned, et mõistad midagi selgemalt või taipad midagi uut, äkki õpid midagi ka enda kohta…

Mida rohkem selliseid häid, sügavaid ja mõtlemapanevaid vestlusi on, seda rikkalikum on sinu elu. Mitte vaid kahe inimese vahel, vaid suuremas ringis, kus kohtuvad eri vaatenurgad, lood ja mõttekäigud. 

Dialoogiline lähenemine loob raami, kuidas teadlikult vestelda olulisel teemal nii, et inimesed oleksid kuuldud ja märgatud ning julgeksid eri vaatenurki väljendada. Kaasamisprotsesside juhtimisel on dialoogiline meelelaad ja suhtlemine väga olulised. 

Miks on vaja õppida dialoogi oskusi?

Kuigi vestlused, arutelud on meie elu igapäeva osa, siis teadlikult juhitud ja hästi hoitud turvalised vestlusruumid ja dialoogiringid ei pruugi olla igal pool tavapärane.

Dialoogi õppimisest võiks olla kasu selleks, et 

 • julgeda luua võimalusi arutleda sinu jaoks olulistel teemadel;
 • julgeda kokku kutsuda need inimesed, kes tavaliselt omavahel ei räägi;
 • õppida väljendama iseennast, oma mõtteid ja kogemusi;
 • õppida ennast ja teisi kuulama avatud meele ja siira uudishimuga;
 • õppida teist inimest austama eri arvamustest ja vaatenurkadest hoolimata;
 • saada uusi ideid, inspiratsiooni ja julgustust. 

Juba teist aastat oleme koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Koostöö Kogug ellu viinud koolitusprogrammi raamatukoguhoidjatele: “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” II lennus, mille on läbinud 23 osalejat. Üks keksne osa koolitusest on praktiseerimine. Dialooginädal loob võimaluse rakendada õpitut ja käivitada samal ajaperioodil tähenduslikud dialoogid osalevates raamatukogudes. Loe programmist ja selle mõjust siin

Kui sul tekkis huvi ise dialoogi pidada, leiad selleks suunised juhendmaterjalist “Dialoogid raamatukogus“.

Häid vestlusi võiks olla meie kõigi elus rohkem, et õppida iseenda, teiste ja ümbritseva maailma kohta.

 


Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo