Avaldatud:
8 aprill, 2024

Kuigi meie töös on vestlustel ja aruteludel üsnagi oluline koht, mõtleme vähe sellele, mis aitab head vestlusruumi luua ja hoida. Kuidas kujuneb avatud õhkkond, kus inimesed julgevad end väljendada ja avada, esitada väärt küsimusi või tutvustada oma julgeid ideid? Kuidas kujuneb eri osapooli ja vaatenurki austav dialoog? 

Selgub, et dialoogi kujunemine on nii kunst kui praktika. Me peame jätkuvalt õppima, kuidas sügavalt kuulata, mõtteid väljendada ja olla avatud.

24. oktoobrist 2023 kuni 31. jaanarini 2024 leidis esmakordselt aset arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga”. Esimeses lennus osales 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, kokku üheksast omavalitsusest üle Eesti. Lisaks intensiivsele harjutamisele koolituse ajal, pidasid osalejad dialooge ka kogukonnas.

Jagame selle teekonna tulemusena sündinud juhendmaterjali, et ka sina saaksid häid vestlusi pidada.

Üks hea vestlus korraga.

 

 

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo