Kristiina Liimand, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, kaasava juhtimise arenguprogrammis osaleja, kaasav juht

Olen maailmakohvikut ning teisi kaasavaid meetodeid rakendanud mitmel korral. Jaanuaris toimus Tartumaa Noortefondi ideekohvik, mille eesmärgiks oli ühiselt jõuda selgusele, milliste tegevuste elluviimist toetab loodav Noortefond ning millistel põhimõtetel saavad noored taotleda vahendeid. Esmalt arutlesime selle üle, mis rikastaks noorte arengut isiksusena. Tulemustest kerkis esile kolm tegevussuunda ehk prioriteeti. Seejärel vaatasime, millised tegevused aitavad konkreetset prioriteeti saavutada. Uurisime, mis vanuses noortele on kõige olulisem tähelepanu suunata, millisel viisil taotlemine soodustab noorte osalust ning millistele tingimustele peab edukas taotlus kindlasti vastama.

Tartumaa Tunnustab ideekohvik tõi jaanuaris kokku 25 osalejat Tartumaa erinevatest arendusorganisatsioonidest. Kohviku eesmärgiks oli leida uusi võimalusi tunnustamiseks, mille tulemusena ka laiem avalikkus on kaasatud tunnustamise ja õppimise protsessi. Tunnustuskohvikus uuriti, kuidas on vaja tunnustada, et suurendada positiivsust Tartumaal ning mida saame tunnustamiseks koos ära teha. Ideekohviku tulemusena soovime sellel aastal viia maakonnas läbi mitmeid tunnustuskohvikuid.

Nende kahe kohviku läbiviimisega sain kogemuse, et esialgu keerulised asjad võivad väga lihtsad olla, kui kasutada kaasava juhtimise meetodeid. Tulemus, mis välja tuleb on uudne ja üllatav. Kogu teadmine on olemas inimestes, tuleb vaid pisut kaasa aidata, et see esile pääseks.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo