27. september 2013, Domus Dorpatensis, Tartu

1 päev │ 1 protsess │ 5 sammu │ praktiline tööriist │ väike grupp osalejaid │ harjutused │ tagasiside

KUIDAS TUNNUSTAVATE VESTLUSTE KAUDU LUUA TULEVIKKU?

Tunnustava avastamise töötubaMuutused on osa meie igapäevaelust. Tunnustava avastamise eesmärki annab ilmekalt edasi bioloog H. Maturana:
„Kui me mõtleme sellest, mida soovime muuta, siis tuleb mõelda ka sellele, mida soovime hoida”. Teisisõnu, muutusi ellu viies on oluline ühiselt uurida seda, mis on säilitamist ja hoidmist väärt.

Tunnustav avastamine (ingl. k. appreciative inquiry) on meetod, mille abil planeeritakse ja viiakse läbi strateegilisi vestlusi, et üles leida positiivsed eeldused tuleviku koosloomiseks.

Praktiline tööriist

koolitajatele,
personalijuhtidele,
kaasamishuvilistele,
organisatsiooni arengu suunajatele.

Lihtne viiest etapist koosnev mudel on rakendatav

  • organisatsiooni strateegia loomisel
  • kui ees on suured muutused grupis või organisatsioonis
  • uute lahenduste arendamise protsessis
  • teenuste ja toodete disainimisel
  • projektijuhtimises
  • isiklikus elus

Inimestel on rohkem usku tulevikku, kui nad kannavad endas killukest minevikust ja kui me kanname kaasas minevikku, siis olgu see parim osa sellest.

Tunnustav avastamine

TOIMIVAD LAHENDUSED, MÕJUSAD NÄITED,
ERAKORDSED ÕNNESTUMISED
EDUKOGEMUS
HÄSTITOIMIVA, PARIMA TUGEVDAMINE
UUENDUSED, LOOVUS

TÖÖTOAS:

  • Tutvume lähenemise 5 sammuga – määratlemine, avastamine, unistamine, koosloomine, tegutsemine;
  • Harjutame tunnustavate vestluste läbiviimist, tagasiside andmist ja saamist;
  • Toetame teineteist meetodi rakendamises oma töös, sh küsimuste ettevalmistamises.

Töötoas tutvustab meetodit ja juhendab praktiseerimist Piret Jeedas, kaasava juhtimise edendaja ja koolitaja (MTÜ Ruumiloojad).

Kuigi vestlused on meie elu igapäevane osa, on vestlusel ja vestlusel väga suur vahe. Tunnustav avastamine on lähenemine, mis õpetab häid ja mõjusaid vestlusi ette valmistama ja ellu viima ning toetab kuulamisoskuse arendamist. Mõjusad lood äratavad inimestes uudishimu, soovi kaasa mõelda ja osaleda tuleviku loomisel.

Aeg: Reede 27. september kell 9.30-17.15
Koht: Heade mõtete linn Tartu, Domus Dorpatensis, Raekoja plats 1
Osalustasu: Lähtub panustamise põhimõttest –sobiv summa vahemikus 49-89 eurot (toitlustus, pausid, materjalid)
Lisainfo: Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee, 5292242

Koolitus leiab aset kaasamispraktikute arenguprogrammi „Kaasajate Kasvulava” raames. Kasvulava on omanäoline kaasamispraktikute ja -huviliste arenguprogramm, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

avatud-eesti-fond-logo

eea-grants-logo

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo