Kui me soovime uusi tulemusi, peame tegema uusi asju!

Howard Mason

Kaasamislabor 2015Sa oled loov katsetaja, muutuste looja, paindlik eestvedaja, avatud meele ja uudishimuliku hoiakuga. Sa koged üha jõulisemalt, et edukaks tegutsemiseks on vaja uut lähenemist, jagatud juhtimist ja loovat enesekindlust.

Kui otsid tööriistu kaasavaks tegutsemiseks, soovid lihvida oskusi juhtida arendusprotsesse või kujundada loovaid tegevusplaane,

siis oled oodatud osa võtma 3-päevasest

KaasamisLaborist: kuidas koosluua mõjusaid muutusi?

16-18. september 2015, Männiku Metsatalu, Viljandimaa.

Kaasav juhtimispraktika (art of hosting) on isiklike praktikate, põhimõtete kogum, tööriistade ja meetodite varamu, mis toetab uue ajastu tegijat oluliste protsesside koosloomel.

Vaid ühel korral aastal toimuv kaasamislabor on interaktiivne koosõppimise ruum, kus

– harjutame erinevaid kaasavaid meetodeid, sh ring, avatud ruum, maailmakohvik, ideeturg;

– uurime koosloomet toetavaid mudeleid, nt U-teooria, kaordilised sammud;

– loome kaasosalejate toel reaalseid tegevusplaane.

KEDA ootame?

Labor sobib juhtidele, arenduse, koostöö ja innovatsiooni edendajatele, õppimise toetajatele, sh koolitajad, konsultandid, coachid. Muutused sünnivad inimeste ühisjõul, seega osale võimalusel 2-3 liikmelise meeskonnaga.

Laboris osalemine on seda väärtuslikum, mida enam on sul võimalik teha mõttetööd konkreetse ülesande raames (nt mingi idee, projekt, algatus, kaasamisprotsess jne).

KES teevad?

Ruumi loovad kaasamispraktikud, kes esitavad tänastele tegutsemisviisidele väljakutseid, otsivad koostööks ja uuenduste loomiseks uusi viise.

Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad) tegutseb kaasavalt nii koolitaja, õppejõuna kui ka protsessijuhina rahvusvahelise haridusprojekti MoveMakers ellukutsujana. Margus Timmo (Setomaa Valdade Liit) praktiseerib kaasamise kunsti nii strateegiate loomisel kui ka Setomaal kohalikku elu edendades. Ivika Nõgel (MTÜ Ruumiloojad) on viimastel aastatel kaasamispraktika suunanud piirkonna arendamisse Võrumaa Arenguagentuuri tegevjuhina. Kati Orav (Creativity Catcher) toetab kaasamisprotsesse läbi visualiseerimise. Robert Oetjen on hingelt loodusmees, kelle suureks kireks avatud ruumi meetod. Meel Valk asus kohe pärast osalemist koolitusel praktiseerima ning on selle aasta Seto Folgi ettevalmistusse veelgi enam kaasatust toonud.

KUIDAS osaleda?

Koolitus algab 16. septembril (kolmapäev) kell 11.00 ning lõpeb 18. septembril (reedel) kell 16.00. Koolitus on intensiivne ja eeldab osalemist täies mahus.

Kõigi soovijatega leiab aset telefonivestlus, mis võimaldab iga osalejaga eelnevalt tuttavaks saada ning olulisi küsimusi/vajadusi kaardistada.

Ühe inimese panus on 306.- eur (sisaldab majutust, toitlustust, teemakohaseid materjale, koolituse läbiviimist). Sinu meeskonnakaaslasele kehtib soodushind 286.- eur/in. Kaks inimest ühest organisatsioonist: 592 eur, kolm inimest 878 eur. Hinnale ei lisandu km. Kui soov osaleda on suur, aga võimalused piiratud, võtta ikka ühendust ning vaatame, mis on võimalik.

Uuri lisa: Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee, Kohtumiseni!+3725292242

Kohtumiseni!

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo