Kaasava juhtimise arenguprogrammi raames toimus 5. detsembril 2009 Hotel Clarion Euroopa konverentsikeskuses esimene Juhtimiskohvik, mida vedasid teiste hulgas ka rahvusvaheliselt tuntud kaasamise praktikud ja eestvedajad Toke Moeller Taanist ja Chris Corrigan Kanadast. Toke ja Chris külastasid Eestit seoses kaasava juhtimise arenguprogrammiga.

Juhtimiskohviku teemaks oli KUIDAS INSPIREERIDA ja KAASATA INIMESI UUTE IDEEDE ELLUVIIMISEL? Juhtimiskohviku esimeses pooles kogeti ühiselt, kuidas toimib maailmakohviku meetod arutlemaks ühiselt oluliste teemade üle, leidmaks ideid ja lahendusi ning kaasamõtlejaid, toetajaid ja meeskonnaliikmeid. Koolituse teises osas pühendusid Toke ja Chris osalejate küsimustele vastamisele, keskendudes teemadele – mis on kaasav juhtimine, millised on selle juhtimispraktika põhimõtted, kuidas inimesi kaasata, millised on kaasava juhtimise tööriistad, vahendid ning praktika.

Juhtimiskohviku puhul oli tegu interaktiivse töötoaga, mis võimaldas igaühel mõelda iseendale kui juhile ja kaasajale ning saada kaasa mõned head suunad tegutsemiseks ning inspiratsiooni tulevikuks.

 

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo