We love misstakesTriinu Gröön, kes oma elu sidunud täna Brasiiliaga töötades koolitus- ja arendustöötajana juhtivas ettevõttes on muuhulgas leidnud tuge ja praktilist väljundit kaasavale juhtimisele toetudes. Siinkohal jagab ta oma märkamisi meiega.

Puutusin Art of Hosting (eesti keeles kasutusel terminina kaasav juhtimine) metoodika või võiks isegi öelda mõtteviisiga esimest korda tõsisemalt kokku 2007. aasta detsembris, kui osalesin São Paulos läbiviidud koolitusel. Juba mitu aastat varem ehk siis aastast 2000 olin noorteorganisatsiooni AIESEC tegevuse raames hakanud läbi viima erinevaid eestvedamise ja juhtimisalaseid koolitusi ning selle käigus teinud esmatutvust mitmete nüüd juba enam levinud kaasavate meetoditega nagu maailmakohvik või avatud ruum.

Tõsisemalt hakkasin kaasava juhtimise teemasse süvenema vaid mõned aastad tagasi ja suur roll on siin just eelpoolnimetatud koolitusel. Praegu tagasi vaadates tunnen, kui suure isikliku arengu olen läbinud. Olen üha paremini mõistma hakanud erinevate tehnikate kasutamist mitte vaid kaasamise ja osaluse suurendamise eesmärgil vaid laiemas mõttes – organisatsiooni ja töötajate/liikmete arendamise protsessi osana. Isegi enamat, muudatuste juhtimise protsessi osana. Muutuste, mille alustalaks on kõikide osapoolte kaasatus, ühisteadvus (collective intelligence), jagatud väärtused ja arusaamad. Üldiselt on tegemist komplekssete/keerukate probleemidega nagu näiteks säästva arengu, kliimamuutuste jms alaste dilemmadele lahenduste otsimine ettevõtte sees, koostöös teiste organisatsioonide ja ühiskonna esindajatega. Näiteid väljakutsetest, mis traditsioonilisest uuemat lähenemist vajavaid on lõputult. Üldiselt on sel juhul tegemist probleemidega, millel paljudel juhtudel juba läbiproovitud lahendused ei tööta ning uued lahendused on tõenäoliselt keerukad ning eeldavad erinevate osapoolte ekspertiisi/vaatepunktide kaasamist. Öeldakse ju, et kui kõike vanamoodi teha, siis on uutmoodi tulemust raske oodata.

Täna töötan Brasiilia juhtivas ettevõttes koolitus- ja arenduskonsultandina. Üha enam kasutame kaasava juhtimise tehnikaid erinevate koolitusprojektide ja -protsesside osana. Isiklik õppimiskogemus on suur ning saadud kogemused annavad tunnistust, et valitud tee on õige. Õppida aga on veel palju ja siin aitab vaid üks – praktika!

Minu isiklikuks inspiratsiooniks on ettevõtte uuendusmeelsus ja avatus, näiteks on üheks suureks ambitsiooniks tulevikus rakendada koosloomise metoodikat (co-creation) ettevõtte juhtimismudelis!

Triinu Groon
Koolitus- ja arenduskonsultant
Natura Cosmetics, Sao Paulo, Brazil
www.natura.net, triinugroon@gmail.com

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo