Avaldatud:
9 november, 2023

  • Kuidas sa tead, mis läheb inimestele sinu kogukonnas korda, millest nad hoolivad ja mille üle muret tunnevad?
  • Milline on arutelu- ja vestluskultuur sinu kodukohas?
  • Milline vestluste käivitaja ja eriarvamuste kuulaja sa ise oled?
  • Milline võiks olla kogukonnast lähtuv valitsemine sinu omavalitsuses? 

Just need küsimused juhivad 10 omavalitsuse juhi õpiteekonda esmakordselt toimuvas praktilises arenguprogrammis “DIALOOGID KOGUKONNAS” (oktoober 2023-jaanuar 2024).

Dialoogiline lähenemine on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog on struktureeritud vestlusring, kus on valmisolek olulist teemat koos uurida, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab kogukonnas:

  • suurendada usaldust;
  • luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseeruvaid ja keerulisi teemasid);
  • kuulates kogukonda ennetada võimalike konfliktide tekkimist; 
  • kerkida ühistarkuse, mis on kohaliku koostöö ning sünergia aluseks.

Soovime dialoogilise lähenemise suurendamise kaudu luua eeldusi koostöise ja kogukonnast lähtuva valitsemise kujunemiseks Eestis.

Arenguprogrammi on ellu kutsunud SA Eesti Koostöö Kogu ja see on osa siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine suunal aastateks 2023–2026“ tegevusplaanist.

Tegevusplaani on välja töötanud ja viib ellu töörühm, mis koosneb Rahvaülikoolide Liidu, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendi ekspertidest.

Loe lähemalt: https://kogukonnaveeb.ee/

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo