Robert OetjenRobert Oetjen (Looduskaitseühing Kotkas MTÜ, MTÜ Ruumiloojad) on avatud ruumi kui kaasava meetodi vilunud praktik Eestis. Avatud Ruum sai oluliseks tööriistaks ning töö- ja elustiiliks 2003. aastal, mil meetodi looja Harrison Owen viis läbi 4-päevast koolitust Eestis. Olgu tegemist ambitsioonika ettevõte-, kogukonna MTÜ-, või suure riigiasutusega, Robertit innustab ja inspireerib töö organisatsioonidega kui kaasavate meetodite abil avastavad inimesed oma sisemist resurssi ning ainuomast potentsiaali uute ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Robertil on kogemused erinevate organisatsioonide- ja rahvusvaheliste projektide juhtimisel. Robert kui kirglik loodusemees on ka ellu kutsunud Palupõhja looduskooli keset Alam-Pedja looduskaitseala ning rakendab mitmekülgsed teadmised loodusest oma töös, mida ta peab eelkõige inimestes ja organisatsioonides terviku loomise toetamine.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo