Piret JeedasPiret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad) puutus kaasamistemaatikaga kokku välispraktikandina Hollandis. Vabatahtlikuna Kanadas olles inspireerisid teemaga jätkama kohtumised erinevate praktikutega ning osalemine mitmetel maailmatasemel üritustel (nt Open Space on Open Space, Shambhala Authentic Leadership Program, Global Village Square).

Juhtimistarkust kogunud maailma juhtivatelt mõtlejatelt nagu Peter Senge, Otto Scharmer, Juanita Brown isiklikult. Omades andragoogilist väljaõpet püüab kujundada täiskasvanud õppija igakülgset arengut toetava õpikeskkonna. Oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest. Loonud ruumi uuteks algatusteks ja projektideks pikaajalise arenguprogrammi Uuenduste Otsingul raames.

Aeg-ajalt toob inimesi metsateedele, et õppida märkamist, kuulamist ja kohalolemist. Viimasel ajal naudib muinasjuttude lugemist.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo