Piret Jeedas, MTÜ Ruumiloojad, koolitaja, juhatuse liige

Tunnustav avastamine või uurimine sümboliseerib kõige enam mõtteviisi, mida ilmekalt annab edasi bioloog H. Maturana: „Kui me mõtleme sellest, mida soovime muuta, siis tuleb mõelda ka sellest, mida soovime hoida”. Teisisõnu, muutusi ellu viies on oluline ühiselt uurida seda, mis on säilitamist ja hoidmist väärt. Sest inimesed on valmis muutustega enam kaasa tulema siis, kui nad saavad säilitada tükikese olemasolevast.

Minu töös leiab tunnustav avastamine kõige enam kajastust läbi tunnustavate intervjuude, mida olen kasutanud nii koolitusprotsessis kui ka osana strateegialoomes. Tunnustava intervjuu raames esitatakse intervjueeritavale küsimusi, mis võimaldab välja tuua uuritavas valdkonnas parima. Näiteks, ühe ettevõtte strateegia uuenemise protsessi raames palusime paarides vastata järgmistele küsimustele:

Vaata ajas tagasi oma senisele seotusele ettevõttega X. Kirjelda ühte kõige positiivsemat kogemust seoses X’ga. Kogemus, kus sa olid tõeliselt kaasatud, tundsid, et sinu panusest on tõepoolest kasu.

  • Millal see oli, mis juhtus?
  • Mis tegi selle kogemuse võimalikuks?
  • Millised tunded sind valdasid?
  • Mida sa õppisid?

Pärast intervjuid jagatakse seda, mida partner tegelikult rääkis ja mida olulist vestlusest esile kerkis. Seejärel astutakse samm sügavamale ja uuritakse ühiselt, mis selle kogemuse võimalikuks on teinud. Nii kerkivad esile teatud eeldused, mis võimaldavad kogemustel aset leida. Antud näite puhul ilmnesid need aspektid, mis muudavad ettevõttes tegutsemise inimese jaoks väärtuslikuks (nt avatus ja siirus, loomingulisus, mitmekülgsus tööülesannetes jne). Seejärel uurisime, kuidas nendele eeldustele tulevases strateegias enam tähelepanu pöörata.

Parima ülesleidmine on justkui majale vundamendi loomine: mida kindlam see on, seda suuremad eeldused maja pikaks elueaks.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo