Ivika Nõgel, MTÜ Partnerlus juhatuse liige, koolitaja ja strateegiaekspert

Olen kogu oma kümneaastase koolitajapraktika ajal alustanud ja lõpetanud koolitusi ringis. See on alati tundunud loomulik viis päeva sisse juhatada ning kokku võtta. KÕLA projekti kaudu saadud uued teadmised on tavapärasele ringile toonud paar olulist täiendust. Esiteks olen teadvustanud, kui oluline on ringile esitatav küsimus. Kuna minu jaoks on koolitajana alati olnud tähtis grupi roll ja tugi õppimises, siis püüan hea küsimusega saada inimesed avanema ning teineteise vastu usaldust tundma. Olen kasutanud ja kogenud selliseid mõjusaid küsimusi nagu „Mis aega näitab minu kell?”, „Mis tähendust kannab minu nimi?”, „Mis tuuled täna puhuvad?”, „Mis keeb minu sees?”, „Mis mind tegelikult siia toob?”, „Mis toit siin täna valmis?” jne.

Teine avastus ja uuendus on olnud kõnepulga kasutamine. Kõnepulk aitab rääkijal keskenduda ning kuulajal tähelepanu hoida. Mida toredam ja kõnekam ese, seda paremini see kõnepulgana toimib.

Üheks minu jaoks erakordseimaks ringi kogemuseks oli virtuaalne ring Skype’is, kus viis osalejat asusid Taanis, Kanadas ning Eestis Tartus, Tallinnas ja Otepääl. Kõnepulgaks oli kujuteldav lõhnaküünal, mille iga rääkija enda eest laualt kätte võttis ja kõnevooru lõppedes tagasi asetas. Ringi meetod hoidis vestluse teemas ning aitas kõiki tähelepanuga lõpuni kuulata olukorras, kus inimesed teineteist ei näinud. Selline austav ja hooliv viis vestelda on suures kontrastis tavapärase väitlusega, kus emotsionaalselt teineteisest üle ja vahele räägitakse ning korra hoidmise keerukas ülesanne ühele inimesel delegeeritakse.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo