Küsimused on alati olulisemad, kui vastused. Küsimused on märk liikumise toimumisest, seetõttu nad tõendavad arengut (T.Hellsten).

Head ja „võimsad” küsimused toetavad õppimist ja kasvamist. Erinevates kaasamissituatsioonides on headel küsimustel oluline roll. Küsimused innustavad, motiveerivad, suunavad uurimist, arutlemist või kaasamõtlemist.

Küsimused aitavad luua ruumi millegi uue sünniks. Nende iseloom mõjutab, kas soovime olemasolevat süsteemi säilitada või tuua uus võimalus/tulevik ruumi (Block 2008)

Head küsimusedHead küsimused (Brown & Isaacs 2005):

  • on lihtsad ja selged
  • ergutavad mõtlemist
  • loovad energiat
  • keskenduvad avastamisele
  • toovad pinnale oletusi
  • avavad uusi võimalusi

Block (2008) rõhutab, et suurepärasel küsimusel on kolm tunnust:

  • ambitsioonikas: puudub püüe täpselt defineerida, mida küsimuse all mõeldakse. See tähendab, et igaüks avab seda küsimust läbi oma isiklike tähenduste.
  • isiklik: kirg, pühendumus, ja suhted kasvavad välja sellest, mis on kõige isiklikum. Peame looma ruumi selleks, mis on isiklik.
  • kutsub esile ärevust: kõik, mis meile korda läheb, muudab meid ärevaks.

Uuri lisa:

Block, P. 2008. Community. The structure of belonging. San Fransisco: Berrett-Keohler Publishers, Inc.

Brown, J. & Isaacs, D. 2005. The World Cafe. Shaping our Futures Through Conversations That Matter. Berret-Koehler Publishers, San Fransisco.

Head küsimused

Millal ma kogen tõelist kulgemist?
Millised sisemised anded peituvad minus?
Kuidas saaksin oma hobidega luua väärtust teistele?
Mis on minu jaoks lihtne ja loomulik?
Mis on see, mille eest inimesed mind tunnustavad?
Mis on see, mida ma üle kõige oma elus teha tahan?
Mille suhtes tunnen tõelist kirge?
Mida ma väärtustan?
Mis on minu jaoks tähenduslik?
Millest ma unistan?
Mida ma tegelikult räägin?
Millest pean lahti laskma?
Millest ma ei ole valmis loobuma?
Millise tee ma valin kohalejõudmiseks?
Millest olen valmis loobuma?
Mida ma kõige enam kardan?
Kuidas kuulata?
Mis mind rahuldaks?
Milline tarkus on meie keskel?
Kuidas ma ületan oma hirmud, et liikuda järgmisele tasandile juhina?
Mida see tegelikult tähendab?
Mida ma soovin muuta?
Millised on ühised mustrid?
Mis kerkib esile?
Mis mind liigutama paneb?
Milliseid võimalusi mul veel on?
Mis on see, mida ma teen hea meelega ka siis, kui ma sellest raha ei saa?
Milline on järgmine, kõige lihtsam samm?
Kuidas peaksin edasi liikuma?
Mida ma loon oma elus?
Kas ma olen tegelikult õnnelik?
Mis on mulle oluline?
Mida ma tegelikult soovin?

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo