Oscar Motomura

Kui eetika on valik ühise heaolu nimel (globaalne haare ning kätkeb endas kõiki elusorganisme), siis

 • otsustada käituda väikselt, sest see on mugavam…ei ole eetiline;
 • otsustada hoida tagasi (oma ideed, ettepanekud ja tegevused) sellepärast, et sa ei soovi seista grupile vastu….ei ole eetiline;
 • otsustada teha võimalik selle asemel, et teha võimatu võimalikust…ei ole eetiline;
 • otsustada rakendada vaid väike osa oma potentsiaalist (et säästa ennast omakasu eesmärgil)… ei ole eetiline;
 • otsustada mitte tegutseda, olla vaikselt, lasta hirmul end takistada…ei ole eetiline;
 • otsustada muganduda seaduste kirjade järgi selle asemel, et püüelda vaimsete seaduste poole…ei ole eetiline;
 • otsustada mitte pingutada, sest keegi teine pole seda varem teinud…ei ole eetiline;
 • otsustada püüelda täiuse poole ning muganduda sellega mis näib „vaieldav/müüdav”…ei ole eetiline;
 • otsustada edasi lükata julgeid tegevusi ikka ja jälle ning oodata õiget hetke…ei ole eetiline;
 • otsustada „mängida mängu” ja teeselda, et sa ei näe manipuleerimist…ei ole eetiline;
 • otsustada elada ideede, diagnooside ja teooriate valduses selle asemel, et võtta riske ja tegutseda…ei ole eetiline;
 • otsustada tegutseda vaid siis, kui kõik on teaduslikult tõestatud isegi juhul, kui tõde on iseenesestmõistetav…ei ole eetiline;
 • otsustada tagasi lükata kõik radikaalselt loovad ideed (kaasaarvatud iseenda omad), kui „traditsioonilised-mitte-nii-radikaalsed ideed” ei tööta….ei ole eetiline;
 • otsustada edasi lükata iga ettepanek, mis näib ideaalne või utoopiline….ei ole eetiline.

O. Motomura, Amanda-Key Group asutaja ja juht

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo