2.-3. mai 2013, Viljandi

KUIDAS LÄBI VISUALISEERIMISE MITMEKESISTADA KOOSOLEKUID, ALGATUSI, STRATEEGIAD…?

Graphic Facilitation course in Estonia, 2-3rd of May, Viljandi, see the INVITATION. The registration is being closed. Please contact piret@ruumiloojad.ee for possible free places.

Kui sinu igapäevatöö on seotud vajadusega edastada olulisi sõnumeid, teha koostööd erinevate inimeste või partneritega, siis visualiseerimisoskuste ning visuaalse mõtlemise arendamine võiks leida tee sinu praktikasse.

Visualiseerimine on mõjus viis arutelude, ajurünnakute, koosolekute, vestluste käigus esilekerkinud mõtete sruktureerimiseks ja edasiandmiseks. Visuaalne keel muudab igapäevase juhtimise ja kaasamisprotsessid mõjusaks ning on heaks täienduseks erinevate meetodite, nt avatud ruum, maailmakohvik, ideeturg, tulemuste jõulisemal esitlemisel.

Visualiseerimine hõlmab nii sügava kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist mitmekülgsete protsesside esitlemisel.

Kahepäevase koolituse raames:

  • tutvud visualiseerimise teoreetiliste põhimõtetega;
  • õpid tundma ja praktiliselt kasutama graafilise visualiseerimise võtteid;
  • lood oma isikliku ikoonide varamu;
  • oled valmis rakendama õpitut oma igapäevatöös.

Koolituse viivad läbi Anne Madsen ja Christina Hemmingsen Taanist.

Koolituse töökeel on inglise keel.

Ootame koolitusele kaasava juhtimise koolitusel (3-9 päevane) osalejaid, aga ka kõiki teisi visualiseerimis- ja kaasamishuvilisi – koolitajad, projektijuhid, konsultandid, mentorid, juhid jne. Kuna koolitusel osalemine ei eelda joonistamisoskust, siis sobib see kõikidele teemast huvitatutele.

PRAKTILINE INFORMATSIOON

Koolitus leiab aset 2.-3 mail 2013,

Viljandimaal.
Koolitus algab 2. mail kell 10 kogunemisega Viljandis, Vabaduse plats 6 (Viljandi Maavalitsuse saal).
Koolitus lõpeb 3. mail kell 17.00.

Osalustasu

Osalustasu sisaldab toitlustust, majutust ja materjale. Osalemistasu on kaasava juhtimise koolitusel (3-9 päeva) osalejatele 150 EUR.  Kõikidele teistele huvilistele 195 EUR. Hinnale ei lisandu km.
Osalejatel palume hoolitseda transpordi eest koolituspaika ja tagasi. Soovijatele võimaldatakse transport koolituskohast Viljandist ööbimispaika ja vastupidi.

NB! Kohtade arv koolitusel on piiratud! Registreerimise tähtaeg oli 22. aprill. Võimalike vabade kohtade uurimiseks, võta ühendust piret@ruumiloojad.ee.

KOOLITUSE LÄBIVIIJAD

Anne Madsen, tunnustatud koolitaja ja kaasamispraktik Taanist. Anne on lõpetanud progressiivse hariduse egiidi all tegutseva kooli Kaospilots. Tema suur kirg on seotud muutuste loomisega, kaasavate meetodite ja teiste loovate praktikate tutvustamisega Taani koolisüsteemis. DrawMore on tema teine kirg – õpetada inimesi, kes tegutsevad nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris, mõtteid visuaalselt edasi andma. Ta on rahvusvahelise kaasajate võrgustiku Art of Hosting liige. http://drawmorestuff.wordpress.com/

Christina Hemmingsen, töötab Danish Insurance Academy’s projektijuhi ja graafilise visualiseerijana. Lisaks sellele on ta graafilise visualiseerija ja illustreerijana hõivatud erinevates vabatahtlikes tegevustes. Tema kireks on kaasamine ja probleemilahenduse erinevad võimalused. Probleemide lahendamisel uurib ta graafilise visualiseerimise kui töövahendi võimalusi.

KOOLITUSE KORRALDAJAD

Koolituse ettevalmistamise ja praktilise korraldamise eest seisavad hea:

Koolitus viiakse läbi arenguprogrammi Kaasajate Kasvulava raames. Kasvulava on omanäoline kaasamispraktikute ja -huviliste arenguprogramm, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Kaasava juhtimise edendamist toetavad

Viljandimaa Arenduskeskus

avatud-eesti-fond-logo

eea-grants-logo

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo