Tark kaasamine praktikas

24.-26. august 2011, Piusa Ürgoru Puhkekeskus, Võrumaa

Elame põneva ajajärgu lävel, kus vajame ruumi ühiseks tegutsemiseks, teineteise mõistmiseks ja dialoogiks. Üha olulisemaks muutub koostöö eri valdkonna inimeste ja sektorite esindajate vahel. Eriti väärtustuvad inimesed, kes oskavad kaasata erineva tausta ja kogemusega inimesi ühiste lahenduste loomisel ja elluviimisel. Kes usuvad, et läbi kaasamise on võimalik toetada olemasolevate projektide edasiarendamist ja rikastamist, uute algatuste käivitamist, võrgustike ja koostöömudelite loomist ja hoidmist.

Kaasava juhtimise koolitus

Neile, kes on valmis uurima ja avastama inimeste kokkutoomise, koosõppimise mitmekülgseid viise ning kasvama inimese ja juhina. Ning tunnevad, et täna on endas avastamata praktilised oskused, meetodid või katsetamisjulgus.

Usume, ja oleme kogenud, et mida mitmekesisem, eripalgelisem ja olemasolevaid koostööpiire nihutav koolitusgrupp on, seda vägevam on õppimise ruum, kogutud tarkused ja isiklik areng.

Keda ootame

 • Julgeid ettevõtjaid, juhte, algatajaid, uuendajaid ja müüdimurdjaid erinevatelt elualadelt ja igast sektorist, kes soovivad rikastada oma igapäevast juhtimispraktikat.
 • Koolitajaid, protsessijuhte, moderaatoreid, õppejõude, õpetajaid, kes on valmis oma töös uute lähenemistega katsetama.
 • Ametnikke, kelle töö eeldab kaasamise hea tava tegelikku rakendamist.
 • Neid, kes tunnevad, et tänased kontrollile tuginevad juhtimisvõtted enam ei tööta ning aeg oleks asuda toimivate otsingutele.
 • Inimesi, kes otsivad viise, kuidas elada kooskõlas iseendaga

Koolituse sisu

Kaasava juhtimise koolitusKoolitus on olemuselt interaktiivne ning eeldab iga inimese aktiivset osalemist. Koolitus on seda tulemuslikum, mida enam on osalejal võimalik koolituse käigus teha mõttetööd konkreetse algatuse, projekti, toote-teenuse arendamisega, võrgustiku loomisega. Õppimist toetab põhjalik koolitusmaterjal ning isiklik õppimise päevik. Erinevate meetodite rakendamine võimaldab saada osa imeilusast Piusa ürgoru loodusest.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • kaasav juhtimine
 • kaasaja võimalused ja sisemised ressursid
 • liidriks olemise väljakutsed
 • oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine
 • kaasamist toetavad meetodid ja planeerimismudelid
 • kaasamise mõju ja tulemuslikkus indiviidi, organisatsiooni ning kogukonna tasandil
 • näiteid kaasamisest Eestist ja rahvusvaheliselt areenilt

teemade käsitlemisel toetume erinevatele kaasavatele meetoditele ja praktikatele ning loome võimaluse neid mõtestada ja praktiseerida:

AVATUD RUUM HEADE KÜSIMUSTE ESITAMINE
MAAILMAKOHVIK KOLLEKTIIVSE TARKUSE TABAMINE
RING KAORDILINE JUHTIMINE
TUNNUSTAV AVASTAMINE LUGUDE JUTUSTAMINE

Koolituse läbiviijad

Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad) on aktiivne kaasajate võrgustiku Art of Hosting liige. Juhtimistarkust kogunud maailma juhtivatelt mõtlejatelt nagu Peter Senge, Otto Scharmer, Juanita Brown isiklikult. Piret oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest.

Robert Oetjen (MTÜ Ruumiloojad) on avatud ruumi kui kaasava meetodi vilunud praktik Eestis. Robertil on mitmekülgsed teadmised loodusest, mida koolituse käigus õppimise toetamiseks rakendab.

Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) on suurte kogemustega kaasamise praktik, kes 2001-2003 aitas ellu kutsuda Eestis esimesed piirkondlikud avaliku-era-kolmanda sektori partnerlused Võru-, Valga- ja Põlvamaal, mis tegutsevad edukalt siiani.

Margus Timmo (Setomaa Valdade Liit) on Setomaa juurtega pikaajalise kogemusega ettevõtja, organisatsioonide ülesehitaja. MTÜ Setomaa Valdade Liidu juhina on täna tema väljakutseks piirkonna isemajandamisvõime tõus ning jätkusuutlikkus, mille võtmeks on leidlik ja ettevõtlik inimene.

Kõik koolitajad praktiseerivad kaasavat juhtimist oma igapäevatöös. Kaasava juhtimise edendamist Eestis toetab ühine algatus KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine.

Kuidas osaleda?

Koolitus algab 24. augustil (kolmapäev) 11.00 ning lõpeb 26. augustil (reedel) kell 16.00. Koolitus on intensiivne ja eeldab osalemist täies mahus.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 17. augustiks 2011 aadressile: partnerlus@partnerlus.ee. Seejärel täidavad osalejad osalemisvormi, mis võimaldab iga osalejaga eelnevalt tuttavaks saada ning olulisi küsimusi/vajadusi kaardistada.

Kohtade arv on piiratud (24 inimest).

Kevadiselt varajane registreerumine (25. märts- 31. mai 2011): 290.- eur.
Suvine registreerumine (1. juuni – 30. juuli 2011): 310.- eur.
Hilised virgujad (1. august-17.august 2011): 340.- eur.

Osalemistasu sisaldab koolituse läbiviimist, materjale, toitlustamist ja majutust. Transport koolituspaika on osalejate endi kanda.

Kui osalemisest loobutakse vähem kui kaks nädalat enne koolitust, tagastatakse 70% kogusummast.

Kui soovite koolituse kohta lisainformatsiooni, siis palun võtke ühendust: Ivika Nõgel, 5115914, partnerlus@partnerlus.ee, Piret Jeedas, 5292242, piret@ruumiloojad.ee. Koolitust korraldab MTÜ Ruumiloojad.

Kohtumiseni kaasava juhtimise koolitusel!

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo