Tark kaasamine praktikas

Kaasava juhtimise koolitus

13.-15. veebruar 2013, Männiku Metsatalu, Viljandimaa

Tänasel päeval muutub üha olulisemaks oskus kaasata erineva tausta, kogemuse ja perspektiividega inimesi keeruliste probleemide lahendamisel, ühiste lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Üha enam ootavad erinevad osapooled kaasatust olemasolevate projektide edasiarendamisel ja rikastamisel, uute algatuste käivitamisel, võrgustike ja koostöömudelite hoidmisel.

Väärt mõte

Kaasarääkimise võimalus loob pühendumuse!
Riina Varts, juhtimiskonsultant

Kaasava juhtimise koolitusel loome ruumi erinevate võimaluste, praktikate ja meetodite uurimisele, mis toetavad iga juhi, ettevõtja ja algataja valmisolekut ja võimekust mõjusaid kaasamisprotsesse juhtida.

Usume, ja oleme kogenud, et mida mitmekesisem, eripalgelisem ja olemasolevaid koostööpiire nihutav koolitusgrupp on, seda vägevam on õppimise ruum, kogutud tarkus ja isiklik areng.

Ootame

 • Julgeid ettevõtjaid, juhte, algatajaid, uuendajaid ja müüdimurdjaid erinevatelt elualadelt ja igast sektorist, kes soovivad rikastada oma igapäevast juhtimispraktikat.
 • Koolitajaid, protsessijuhte, moderaatoreid, õppejõude, õpetajaid, kes on valmis oma töös uute lähenemistega katsetama.
 • Ametnikke, kelle töö eeldab kaasamise hea tava tegelikku rakendamist.
 • Neid, kes tunnevad, et tänased juhtimisvõtted enam ei tööta ning aeg oleks asuda toimivate otsingutele.
 • Inimesi, kes otsivad viise, kuidas elada kooskõlas iseendaga.

Koolituse sisu

Koolitus on oma ülesehituselt interaktiivne ning eeldab iga inimese aktiivset osalemist. Koolitus on seda tulemuslikum, mida enam on osalejal võimalik koolituse käigus teha mõttetööd konkreetse algatuse, projekti, toote-teenuse arendamisega, võrgustiku loomisega. Õppimist toetab põhjalik koolitusmaterjal ning isiklik õppimise päevik.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • kaasava juhtimise olemus
 • mõjusa kaasamise eeldused
 • kaasaja võimalused ja sisemised ressursid
 • oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine
 • inimeste innustamine ja loova keskkonna kujundamine
 • muutuste ja innovatsiooni esile kutsumine
 • kaasamist toetavad meetodid ja planeerimismudelid
 • kaasamise mõju ja tulemuslikkus
 • näiteid kaasamisest Eestist ja rahvusvaheliselt areenilt

Teemade käsitlemisel toetume erinevatele kaasavatele meetoditele ja praktikatele ning loome võimaluse neid mõtestada ja praktiseerida juba koolituse käigus:

AVATUD RUUM HEADE KÜSIMUSTE ESITAMINE
MAAILMAKOHVIK IDEETURG
RING KAORDILINE JUHTIMINE
TUNNUSTAV AVASTAMINE LUGUDE JUTUSTAMINE

Koolituse läbiviijad

Kõik koolitajad praktiseerivad kaasavat juhtimist oma igapäevatöös. Kaasava juhtimise edendamist Eestis toetab ühine algatus KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine (www.kaasamine.ee).

Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad) on aktiivne rahvusvaheline kaasajate võrgustiku Art of Hosting liige. Juhtimistarkust kogunud maailma juhtivatelt mõtlejatelt nagu Peter Senge, Otto Scharmer, Juanita Brown, Adam Kahane isiklikult. Piret oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest.

Robert Oetjen (MTÜ Ruumiloojad) on avatud ruumi kui kaasava meetodi vilunud praktik Eestis. Robertil on mitmekülgsed teadmised loodusest, mida koolituse käigus õppimise toetamiseks rakendab.

Margus Timmo (Setomaa Valdade Liit) on Setomaa juurtega pikaajalise kogemusega ettevõtja, organisatsioonide ülesehitaja. MTÜ Setomaa Valdade Liidu juhina on täna tema väljakutseks piirkonna isemajandamisvõime tõus ning jätkusuutlikkus, mille võtmeks on leidlik ja ettevõtlik inimene.

Kristiina Liimand (Tartumaa Arendusselts) usub, et kaasav juhtimine avab inimeste tõelise potentsiaali, äratab inspiratsiooni ja viib fantastiliste tulemusteni. Kaasmispraktikaid kasutanud Tartumaa arengustrateegia koostamisel ja elluviimisel, Tartumaa Noortefondi loomisel, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti kohalike toodete turundusstrateegia väljatöötamisel.

Kuidas osaleda?

Koolitus algab 13. veebruaril (kolmapäev) kell 11.00 ning lõpeb 15. veebruaril (reedel) kell 16.00. Koolitus on intensiivne ja eeldab osalemist täies mahus.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 31. jaanuar 2013 aadressile: piret@ruumiloojad.ee või käesoleval lehel täites välja „Soovin osaleda“. Kõigi soovijatega leiab aset telefonivestlus, mis võimaldab iga osalejaga eelnevalt tuttavaks saada ning olulisi küsimusi/vajadusi kaardistada.

Osalemistasu on 290 .- eur (sisaldab majutust, toitlustust, teemakohaseid materjale, koolituse läbiviimist).

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo