Tark kaasamine praktikas

Kaasava juhtimise koolitus

1.-3. veebruar 2012, Männiku Metsatalu, Viljandimaa

Elame põneva ajajärgu lävel, kus vajame ruumi ühiseks tegutsemiseks, teineteise mõistmiseks ja dialoogiks. Üha olulisemaks muutub koostöö eri valdkonna inimeste ja sektorite esindajate vahel. Eriti väärtustuvad inimesed, kes oskavad kaasata erineva tausta ja kogemusega inimesi ühiste lahenduste loomisel ja elluviimisel. Kes usuvad, et läbi kaasamise on võimalik toetada olemasolevate projektide edasiarendamist ja rikastamist, uute algatuste käivitamist, võrgustike ja koostöömudelite loomist ja hoidmist.

Kogemuslugu

Kaasarääkimise võimalus tagab pühendumuse!
Riina Varts, Eesti Energia

Kaasava juhtimise koolitus on neile, kes on valmis uurima ja avastama inimeste kokkutoomise, koosõppimise mitmekülgseid viise ning kasvama inimese ja juhina. Ning tunnevad, et täna on endas avastamata praktilised oskused, meetodid või katsetamisjulgus. Koolitus on ühtlasi kutse küsida endalt, milliseid koostöö – ja juhtimismudeleid me täna tegelikult vajame ja kuidas tänast juhtimispraktikat rikastada.

Usume, ja oleme kogenud, et mida mitmekesisem, eripalgelisem ja olemasolevaid koostööpiire nihutav koolitusgrupp on, seda vägevam on õppimise ruum, kogutud tarkus ja isiklik areng.

Keda ootame

 • Julgeid ettevõtjaid, juhte, algatajaid, uuendajaid ja müüdimurdjaid erinevatelt elualadelt ja igast sektorist, kes soovivad rikastada oma igapäevast juhtimispraktikat.
 • Koolitajaid, protsessijuhte, moderaatoreid, õppejõude, õpetajaid, kes on valmis oma töös uute lähenemistega katsetama.
 • Ametnikke, kelle töö eeldab kaasamise hea tava tegelikku rakendamist.
 • Neid, kes tunnevad, et tänased juhtimisvõtted enam ei tööta ning aeg oleks asuda toimivate otsingutele.
 • Inimesi, kes otsivad viise, kuidas elada kooskõlas iseendaga.

Koolituse sisu

Koolitus on oma ülesehituselt interaktiivne ning eeldab iga inimese aktiivset osalemist. Koolitus on seda tulemuslikum, mida enam on osalejal võimalik koolituse käigus teha mõttetööd konkreetse algatuse, projekti, toote-teenuse arendamisega, võrgustiku loomisega. Õppimist toetab põhjalik koolitusmaterjal ning isiklik õppimise päevik.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • kaasav juhtimine
 • kaasaja võimalused ja sisemised ressursid
 • liidriks olemise väljakutsed
 • oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine
 • kaasamist toetavad meetodid ja planeerimismudelid
 • kaasamise mõju ja tulemuslikkus indiviidi, organisatsiooni ning kogukonna tasandil
 • näiteid kaasamisest Eestist ja rahvusvaheliselt areenilt

teemade käsitlemisel toetume erinevatele kaasavatele meetoditele ja praktikatele ning loome võimaluse neid mõtestada ja praktiseerida:

AVATUD RUUM HEADE KÜSIMUSTE ESITAMINE
MAAILMAKOHVIK KOLLEKTIIVSE TARKUSE TABAMINE
RING KAORDILINE JUHTIMINE
TUNNUSTAV AVASTAMINE LUGUDE JUTUSTAMINE
IDEETURG

Koolituse läbiviijad

Piret Jeedas (MTÜ Ruumiloojad) on aktiivne rahvusvaheline kaasajate võrgustiku Art of Hosting liige. Juhtimistarkust kogunud maailma juhtivatelt mõtlejatelt nagu Peter Senge, Otto Scharmer, Juanita Brown isiklikult. Piret oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest.

Robert Oetjen (MTÜ Ruumiloojad) on avatud ruumi kui kaasava meetodi vilunud praktik Eestis. Robertil on mitmekülgsed teadmised loodusest, mida koolituse käigus õppimise toetamiseks rakendab.

Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) on suurte kogemustega kaasamise praktik, kes 2001-2003 aitas ellu kutsuda Eestis esimesed piirkondlikud avaliku-era-kolmanda sektori partnerlused Võru-, Valga- ja Põlvamaal, mis tegutsevad edukalt siiani.

Margus Timmo (Setomaa Valdade Liit) on Setomaa juurtega pikaajalise kogemusega ettevõtja, organisatsioonide ülesehitaja. MTÜ Setomaa Valdade Liidu juhina on täna tema väljakutseks piirkonna isemajandamisvõime tõus ning jätkusuutlikkus, mille võtmeks on leidlik ja ettevõtlik inimene.

Kristiina Liimand (Tartumaa Arendusselts) usub, et kaasav juhtimine avab inimeste tõelise potentsiaali, äratab inspiratsiooni ja viib fantastiliste tulemusteni. Kaasmispraktikaid kasutanud Tartumaa arengustrateegia koostamisel ja elluviimisel, Tartumaa Noortefondi loomisel, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti kohalike toodete turundusstrateegia väljatöötamisel.

Kõik koolitajad praktiseerivad kaasavat juhtimist oma igapäevatöös. Kaasava juhtimise edendamist Eestis toetab ühine algatus KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine (www.kaasamine.ee).

Kuidas osaleda?

Koolitus algab 1. veebruaril (kolmapäev) kell 11.00 ning lõpeb 3. veebruaril (reedel) kell 16.00. Koolitus on intensiivne ja eeldab osalemist täies mahus.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 17. jaanuar 2012 aadressile: partnerlus@partnerlus.ee. Seejärel leiavad aset telefonivestlused soovijatega, mis võimaldab iga osalejaga eelnevalt tuttavaks saada ning olulisi küsimusi/vajadusi kaardistada.

Kohtade arv on piiratud.

Osalemistasu  – 290.-eur –  sisaldab koolituse läbiviimist, materjale, toitlustamist ja majutust. Transport koolituspaika on osalejate endi kanda.

Kui osalemisest loobutakse vähem kui kaks nädalat enne koolitust, tagastatakse 70% kogusummast.

Kui soovite koolituse kohta lisainformatsiooni, siis palun võtke ühendust: Ivika Nõgel, 5115914, partnerlus@partnerlus.ee, Piret Jeedas, 5292242, piret@ruumiloojad.ee. Koolitust korraldab MTÜ Ruumiloojad.

Kohtumiseni kaasava juhtimise koolitusel!

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo